Dabartinis jaunimas

Parke ant suoliuoko sėdi porelė ir mergina sako vaikinui:
– Papasakok man ką nors gražaus.
– „Google” pasieškok.