Žlugę sąmokslai prieš popiežių

www.balsas.lt

Kriminalistikos istorikų teigimu, bandymai nužudyti popiežių Joną Paulių II – paslaptingiausi XX amžiaus nusikaltimai.

Perspėjimo signalai
Varšuvos kurijos kancleris Zdislawas Krolis žiniasklaidai pareiškė, kad 1983 ir 1987 metais popiežiui, kurio tikrasis vardas Karolis Wojtyla, lankantis Lenkijoje buvo parengti net du pasikėsinimo į pontifiką planai. Prieš pat trečiąjį Jono Pauliaus II vizitą į gimtinę 1987-aisiais viena moteris pranešė Z. Kroliui turinti informacijos dėl galimo pasikėsinimo į popiežių. „Šios moters vyras ar gyvenimo draugas, kilęs iš Bulgarijos, turėjo popiežiaus kelio per Čenstakavą planus ir kelis traukinio bilietus“, − lenkų žurnalistams teigė Z. Krolis ir patvirtino, kad informaciją nedelsdamas perdavė saugumo tarnyboms, kurios iškart areštavo įtariamą pasikėsinimo vykdytoją.

Slaptųjų tarnybų pėdsakai
Z. Krolis sakė taip pat turėjęs informacijos, kad nužudyti Joną Paulių II buvo rengiamasi ir 1983 metais. Tuomet į pontifiko gyvybę turėjo būti pasikėsinta per mišias viename iš Varšuvos stadionų.
Apie rengiamą pasalą Z. Kroliui tuomet pranešė vienas Austrijos ambasados Lenkijoje darbuotojas. Jis esą pasakojo, kad į Lenkiją sugebėjo patekti 3 iš Vokietijos pabėgę asmenys, priklausantys kairiajai teroristinei organizacijai „Raudonosios brigados“.
Lenkijos nacionalinės atminties instituto istorikas Janas Zarynas neatmetė galimybės, kad pasikėsinimo planai buvo slaptųjų tarnybų provokacija, kuria siekta kontroliuoti bažnyčią, devintajame dešimtmetyje tapusią tvirta atrama opoziciniams judėjimams.
Praėjusiais metais sukurtame biografiniame filme ilgametis popiežiaus padėjėjas Stanislawas Dziwiszas atskleidė, kad į Joną Paulių II buvo kėsintasi ir 1982 metų gegužės 12 dieną Fatimoje (Portugalija). Tuomet popiežių peiliu puolė jaunas dvasininkas.

Išpuolis Vatikane
Kai 2006-ųjų sausį Turkijos teisėsauga paskelbė, jog nužudyti popiežių mėginęs Mehmetas Ali Agca po 25 metų paleidžiamas iš kalėjimo, visuomenė darkart prisiminė ir išgyveno 1981-ųjų gegužės 13-osios įvykius.  
Tą dieną atviras popiežiaus automobilis suko ratus Vatikane Šv. Petro aikštėje susibūrusioje minioje. Jonas Paulius II sveikino maldininkus.
17 valandą 17 minučių minioje stovintis M. A. Agca iš teroristinės turkų organizacijos „Pilkieji vilkai“ dviem pistoleto šūviais peršovė popiežių.
Pirmoji kulka K. Wojtylai sužeidė kairės rankos pirštus ir pervėrė pilvo apačią. Antroji palietė alkūnę ir atšokusi rikošetu sužeidė dvi amerikietes maldininkes.
Sunkiai sužeistas pontifikas buvo operuojamas penkias valandas.
Praėjus vos kelioms dienoms po pasikėsinimo, popiežius iš ligoninės palatos paskelbė atleidžiąs turkui. Vėliau jis apsilankė Romos kalėjime ir susitiko su A. M. Agca.
Pasaulio televizijos transliavo žudiko ir aukos bičiuliško bendravimo vaizdus, tačiau pokalbio turinys neatskleidžiamas iki šiol.
77 dienas praleidęs Agostini Gemelli klinikos palatoje, Jonas Paulius II grįžo į Šventąjį Sostą.

Sutrumpinta bausmė
Roma neįtikėtinai greitai, vos per du mėnesius nuo pasikėsinimo, surengė teroristo M. A. Agcos teismą.
Po ilgų debatų teisėjai vyrą nubaudė laisvės atėmimu iki gyvos galvos. Vėliau bausmė jam buvo sumažinta iki 25 metų, todėl
2006 metais  M. A. Agca paskelbiamas atlikęs bausmę ir išleistas į laisvę.
Tuoj po pasikėsinimo turkas skelbėsi veikęs vienas, tačiau1982 metais ėmė tvirtinti, kad jį pasamdė Bulgarijos saugumas.
Susidomėjimas šios istorijos aspektu atgijo 1999 metais, kai iš Čekijos slaptųjų archyvų į viešumą pateko dokumentai, kuriuose rašoma, jog nuo 1979-ųjų viena svarbiausių KGB ir Varšuvos sutarties valstybių saugumo tarnybų veiklos krypčių buvo operacijos, turinčios sukompromituoti popiežių ir katalikų bažnyčią.
2002 metais lankydamasis Bulgarijoje Jonas Paulius II tvirtino niekada netikėjęs, kad bulgarai būtų norėję jį nužudyti.

TIK FAKTAI
Karolis Jozefas Wojtyla gimė 1920 metų gegužės 18 dieną netoli Krokuvos (Lenkija).
1946-aisiais jis įšventintas į katalikų kunigus.
1978 metais išrinktas popiežiumi.
1979-aisiais pirmąkart kaip popiežius atvyksta į Lenkiją.
2000 metais pontifikas apsilanko Švč. Mergelės Marijos kulto vietoje Fatimoje (Portugalija), kurioje trims vaikams buvo apsireiškusi Dievo Motina. Pirmąjį regėjimą vaikai išvydo 1917 metų gegužės 13 dieną.
Popiežius tikėjo, kad ta pati apsireiškimo ir jo išsigelbėjimo nuo mirties diena nebuvo paprastas sutapimas.
Jonas Paulius II mirė 2005 metų balandžio 2 dieną.

 

www.balsas.lt