Papildoma išsami informacija apie GPM ir PSD taikymą pagal europinio dydžio vienetus

Telšių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Telšių AVMI) informuoja, kad -žemės ūkio veikla užsiimantys asmenys, kurių žemės ūkio valdos dydis yra ar atitinka 2 ir mažiau europinio dydžio vienetų (toliau – EDV), patys už save kas mėnesį moka 3 proc. minimalios mėnesinės algos (toliau – MMA) dydžio PSD įmokas (24 litus).

Tie ūkininkai ir kiti asmenys, kurių žemės ūkio valdos dydis yra didesnis negu 2 EDV, tačiau neviršija 14 EDV, už save kas mėnesį moka 9 proc. MMA dydžio PSD įmokas (72 litus). Žemės ūkio veikla užsiimantys asmenys, kurių žemės valdos dydis yra daugiau nei 14 EDV, patys už save kas mėnesį moka 9 proc. MMA dydžio PSD įmokas (72 Lt). Šios nuostatos negalioja asmenims, kurie dar patenka ir į draudžiamųjų valstybės lėšomis kategoriją ir (ar) gauna kitos rūšies pajamas, nuo kurių moka PSD įmokas. PSD įmoka sumokama iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos.
GPM moka tik tie, žemės ūkio veikla užsiimantys asmenys, kurių žemės ūkio valdos dydis yra didesnis nei 14 europinio dydžio vienetų: jiems įstatyme numatytu pereinamuoju laikotarpiu iki 2011 m., šiemet nustatomas 5 proc. (PSD – 3 proc.), 2010 m. – 10 proc. (PSD – 6 proc.), o 2011 m. – 15 proc. GPM tarifas (PSD – 9 proc.). Šie ūkininkai ir jų partneriai per 2009 m. gavę pajamų iš žemės ūkio veiklos, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki 2010 m. gegužės 1 d. privalo pateikti mokesčio administratoriui metinę pajamų mokesčio deklaraciją už 2009 m. ir sumokėti GPM į biudžetą.
Šie asmenys, visais atvejais (nesvarbu, kad asmuo draustas privalomuoju sveikatos draudimu dar ir bet kurioje kitos draudžiamųjų asmenų kategorijoje) pasibaigus kalendoriniams metams perskaičiuoja savo PSD įmokas ir, jei reikia, (iki gegužės 1 d.) primoka skirtumą, kad jų PSD įmoka sudarytų 2009 metais 3 proc., 2010 m. – 6 proc., 2011 m. – 9 proc. nuo per kalendorinius metus gautų individualios žemės ūkio veiklos GPM apmokestinamųjų pajamų. Šiai grupei asmenų taip pat taikoma nuostata, kad metinė PSD įmokų suma negali būti mažesnė nei 9 proc.12 MMA, išskyrus tuos, kurie gauna darbo užmokestį arba yra apdrausti valstybės lėšomis.