Nemokamuose seminaruose ūkininkams – daugiau informacijos

Telšių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Telšių AVMI) informuoja, kad nuo šių metų pradžios iki vasario 18 dienos Telšių apskrities ūkininkams ir žemės ūkio veikla užsiimantiems gyventojams apie mokesčių įstatymų pakeitimus surengti 24 seminarai. Juose dalyvavo daugiau kaip 1 tūkst. klausytojų. Vasario mėnesį planuojama surengti dar 5 papildomus seminarus, o kovo mėnesį tęsti pradėtą nemokamų seminarų ciklą.

Telšių AVMI, siekdama išsamiai informuoti mokesčių mokėtojus apie pasikeitusius mokesčių įstatymus, tęsia sausio mėnesį pradėtų seminarų ciklą. Vasario mėnesį Telšių apskrities savivaldybių seniūnijose susitikimai – seminarai organizuojami ir su Žemės ūkio konsultavimo tarnybos specialistais. Pasak Telšių AVMI viršininko Algimanto Laucevičiaus, pasikeitę mokesčių įstatymai labiausiai palietė žemdirbius, todėl nemažai dėmesio skiriama gyventojams, pajamas gaunantiems iš žemės ūkio veiklos. ,,Valstybinė mokesčių inspekcija suinteresuota informacijos sklaida, kad mokesčių mokėtojai gautų kuo daugiau išsamios informacijos apie mokesčių apskaičiavimą, deklaravimą ir sumokėjimą, todėl nemažai seminarų bus organizuojama ir kovo mėnesį“, – pabrėžia Telšių AVMI vadovas.  
    Telšių AVMI Švietimo ir konsultavimo skyriaus vedėjos Vilijos Barštienės teigimu, šiemet žemdirbiams daug pasikeitimų – mokamoms privalomojo sveikatos draudimo įmokoms nustatyta nauja mokėjimo tvarka, panaikinta pridėtinės vertės mokesčio lengvata ekologiškiems produktams, o turintiems didesnes ūkio valdas reikia mokėti gyventojų pajamų mokestį.
    Pasikeitus LR Sveikatos draudimo įstatymo nuostatoms, nuo šių metų nustatyta atskira privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSD) įmoka, pakeičianti buvusius atskaitymus nuo gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM). PSD įmokų dydžiai ir skaičiavimo tvarka priklauso nuo asmenų žemės ūkio valdos dydžio, kuris išreiškiamas europinio dydžio vienetais ir taikomas Europos Sąjungoje. Šiuos vienetus nustato ir registruoja VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras.
    Atkreiptinas dėmesys, jog žemės ūkio veiklą vykdantys asmenys tiekiamą produkciją ir teikiamas paslaugas nuo sausio 1 d. turi apmokestinti taikydami standartinį 19  proc. pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifą (vietoj buvusio 18 proc. PVM tarifo).
    Praėjusiais metais Telšių apskrityje buvo apie septynis tūkstančius ūkininkų, iš jų beveik vienas tūkstantis – pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai. Telšių rajone registruota daugiau kaip du tūkstančiai ūkininkų, Mažeikių rajone – apie du tūkstančius, Plungės rajone – beveik trys  tūkstančiai.
    Seminarų – susitikimų metu ūkininkai ir žemės ūkio veikla užsiimantiems gyventojai domisi Gyventojų pajamų mokesčio, Sveikatos draudimo įstatymų pakeitimais, Pridėtinės vertės, Nekilnojamojo turto mokesčių klausimais.
    Telšių AVMI kviečia visus dalyvauti NEMOKAMUOSE seminaruose. Informaciją apie rengiamus seminarus galima rasti ir užsiregistruoti į juos VMI interneto svetainėje adresu www.vmi.lt arba Telšių AVMI, taip pat Mokesčių informacijos centro telefonu 1882.
    Ūkininkams parengtas seminarų, organizuojamų kartu su Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, grafikas. Informacija skelbiama tarnybos internetiniame puslapyje http://www.lzukt.lt/veikla/renginiai.asp?act=2.
        
Papildoma išsami informacija apie GPM ir PSD taikymą pagal europinio dydžio vienetus

    Žemės ūkio veikla užsiimantys asmenys, kurių žemės ūkio valdos dydis yra ar atitinka 2 ir mažiau europinio dydžio vienetų (toliau – EDV), patys už save kas mėnesį moka 3 proc. minimalios mėnesinės algos (toliau – MMA) dydžio PSD įmokas (24 litus). Tie ūkininkai ir kiti asmenys, kurių žemės ūkio valdos dydis yra didesnis negu 2 EDV, tačiau neviršija 14 EDV, už save kas mėnesį moka 9 proc. MMA dydžio PSD įmokas (72 litus). Žemės ūkio veikla užsiimantys asmenys, kurių žemės valdos dydis yra daugiau nei 14 EDV, patys už save kas mėnesį moka 9 proc. MMA dydžio PSD įmokas (72 Lt). Šios nuostatos negalioja asmenims, kurie dar patenka ir į draudžiamųjų valstybės lėšomis kategoriją ir (ar) gauna kitos rūšies pajamas, nuo kurių moka PSD įmokas. PSD įmoka sumokama iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos.    
    GPM moka tik tie, žemės ūkio veikla užsiimantys asmenys, kurių žemės ūkio valdos dydis yra didesnis nei 14 europinio dydžio vienetų: jiems įstatyme numatytu pereinamuoju laikotarpiu iki 2011 m., šiemet nustatomas 5 proc. (PSD – 3 proc.), 2010 m. – 10 proc. (PSD – 6 proc.), o 2011 m. – 15 proc. GPM tarifas (PSD – 9 proc.). Šie ūkininkai ir jų partneriai per 2009 m. gavę pajamų iš žemės ūkio veiklos, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki 2010 m. gegužės 1 d. privalo pateikti mokesčio administratoriui metinę pajamų mokesčio deklaraciją už 2009 m. ir sumokėti GPM į biudžetą.
    Šie asmenys, visais atvejais (nesvarbu, kad asmuo draustas privalomuoju sveikatos draudimu dar ir bet kurioje kitos draudžiamųjų asmenų kategorijoje) pasibaigus kalendoriniams metams perskaičiuoja savo PSD įmokas ir, jei reikia, (iki gegužės 1 d.) primoka skirtumą, kad jų PSD įmoka sudarytų 2009 metais 3 proc., 2010 m. – 6 proc., 2011 m. – 9 proc. nuo per kalendorinius metus gautų individualios žemės ūkio veiklos GPM apmokestinamųjų pajamų. Šiai grupei asmenų taip pat taikoma nuostata, kad metinė PSD įmokų suma negali būti mažesnė nei 9 proc.12 MMA, išskyrus tuos, kurie gauna darbo užmokestį arba yra apdrausti valstybės lėšomis.