Kaip iškastruoti Lietuvos Liūtą ????

Nuo senų senovės lietuviai arė jaučiais.
Kaip žinome jaučių būdas oi dar ir koks, tik saugokis, kad ant ragų nepamautų, tačiau mūsų protėviai ramiai su jais susitvarkė.
Vėliau jaučius pakeitė arkliai.
Kaip žinome eržilų būdas irgi taip pat oho ho …….., tik žiūrėk, kad kanopa nugaros nepakasytų …..
Tai kame gi reikalas, kaip gi mūsų protėviai su šiais smarkuoliais taikiai sugyveno ?????

Galima teigti, kad daugumai mūsų šalies gyventojų, jau senokai atitrūkusių nuo kaimo, beskraidančių automobiliais, tai yra nežinoma.
O reikalas labai ir labai prozaikiškas, ūkiškas ir paprastas – šie gyvūnai buvo kastruojami.
Taip beje šiandien elgiasi ne kurie šunų ir kačių šeimininkai, jeigu su jais nebesusitvarko.
Jeigu su kitais gyvūnais jų šeimininkai susitvarko, tai šiandien atrodo didžiausia problema yra su vienu dideliu, dideliu gyvūnu – Lietuvos Liūtu [LEO LT].
Buvusi valdžia, kartu su Prezidentūra, tirtėdama nuo dar nepatirtų jausmų, atsidavė jo malonei, o naujoji suka galvą, kaip jį sutramdyti.
Suka galvą ne tik jinai, suka galvą teisės „špecialistai”, ir profesionalai ir mėgėjai, įvairūs judėjimai ir visuomeninės organizacijos.
Greitai pradės sukti galvą ir Teisės bokšto riteriai – Konstitucinis teismas.
Taigi galvos sukamos, o išeitis pasirodo visai paprasta – tereikia prisiminti mūsų senolių patirtį – imti ir iškastruoti šitą baisų žvėrį.
Kaip tai padaryti ???
Ogi labai paprastai, įvertinant, kad šis žvėris tunka iš elektros energijos – prekės.
Tereikia atlikti tik dvi operacijas – būtinai dvi – kaip ir su jaučiais ir eržilais, kitaip efekto nebus.
Pirma operacija:
Energijos kainų metodikos ruošimo ir tvirtinimo išėmimas iš Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos kompetencijos; dabartinės elektros energijos kainos išskaidymas į dvi dalis: tiekimo paslaugą ir elektros energijos kainą. Rezultate skirstomieji tinklai nebegalės pelnytis iš elektros energijos- prekės pardavimo, jų pelnas bus tik iš elektros energijos tiekimo paslaugos teikimo.
Antra operacija:
Įkuriama atskira valstybės kontroliuojama įmonė, kuri iš Liūto perima prekybos elektros energija organizavimą. Rezultate AB VST nebetenka paties riebiausio kąsnio, apie kurį nedaug kas ir žino, dėl kurio iš esmės ir buvo sukonstruotas Lietuvos liūtas. Galimi ir kiti operacijos variantai, svarbu rezultatas – paties riebiausio kąsnio atėmimas.
Tiesa tai atlikus gali atsitikti tai, ko mažiausia galima buvo tikėtis, AB VST gali būti palikta likimo valiai.
Dirbti valstybės kontroliuojamiems, nebegauti pasakiškų pelnų mūsų visų sąskaita, mūsų nuomone, kai kam, kaip sakoma, yra žemiau savigarbos, su visomis iš to sekančiomis pasekmėmis.