Su naujomis asmens tapatybės kortelėmis-naujos galimybės

Nuo 2009 m. sausio mėn. Lietuvoje išduodamos asmens tapatybės kortelės, kurios leis nustatyti asmens tapatybę elektroninėje erdvėje ir saugiai pasirašinėti elektroninius dokumentus. Kaip ir anksčiau, šias korteles išduoda asmens deklaruotos gyvenamosios vietos teritorinių policijos įstaigų migracijos padaliniai. Naujojoje asmens tapatybės kortelėje integruoti kontaktinis ir bekontaktis lustai.

Kontaktinėje laikmenoje įrašomi asmens atpažinimo elektroninėje erdvėje sertifikatas ir kvalifikuotas sertifikatas, kuriuos sudaro Gyventojų registro tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Bekontaktėje laikmenoje fiksuojami asmens biometriniai duomenys: piliečio veido atvaizdas ir pirštų atspaudai. Biometriniai duomenys asmens tapatybės kortelėje leidžia geriau ją apsaugoti nuo klastojimo, sumažina galimybę ja pasinaudoti kitiems asmenims.

Naujoji asmens tapatybės kortelė suteikia galimybę viešosios elektroninės paslaugos teikėjui saugiai identifikuoti šios paslaugos gavėją elektroninėje terpėje,  o tokios asmens tapatybės kortelės turėtojui – saugiu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninius dokumentus (sutartis, deklaracijas ir pan.)
Šiandien valstybės, modernizuodamos paslaugų teikimą, diegia elektroninės atpažinties valdymo sistemas. Elektroninės atpažinties valdymas yra esminis elementas teikiant bet kokias elektronines paslaugas. Viena vertus, elektroninė atpažintis garantuoja elektroninėmis paslaugomis  besinaudojantiems asmenims, kad jų tapatybę įrodančiais bei asmens duomenimis nebus pasinaudota be jų sutikimo. Kita vertus, institucijos, teikiančios elektronines paslaugas, gali įsitikinti, kad asmenys yra tie, kas jie teigia esą, ir turi teises, kurias jie teigia turį (pvz., gauti prašomą paslaugą).
 Naujojoje asmens tapatybės kortelėje integruotos elektroninės informacijos laikmenos sudaro galimybes naudoti jas įvairiose informacinėse sistemose (pvz. elektroniniai bilietai, prieigos valdymo sistemos, bankinės sistemos, elektroninio balsavimo identifikatorius ir pan.), t.y. techniškai jos gali būti naudojamos kaip multifunkcinės.

Ateityje asmens tapatybės kortelės  galės būti naudojamos kaip elektroninio identifikavimo ir elektroninio autentifikavimo priemonė į elektroninę terpę perkeliant Vidaus reikalų ministerijos administruojamas viešąsias paslaugas, tokias kaip asmens dokumentų išdavimas, transporto priemonių registravimas, pranešimų policijai teikimas, gyvenamosios vietos deklaravimas ir kt.

Asmenys, nepageidaujantys naudotis minėtais sertifikatais, įrašytais jiems išduotose naujose asmens tapatybės kortelėse, gali jų atsisakyti, tuomet įrašytieji sertifikatai nebus aktyvuoti. Sertifikatų sudarymo ir aptarnavimo infrastruktūros palaikymo kaštai nėra įtraukti į mokestį už asmens tapatybės kortelę. Kortelės kaina padidėjo dėl papildomų apsaugos nuo klastojimo priemonių bei dviejų elektroninės informacijos laikmenų integravimo į kortelę.
Primename, kad anksčiau išduotų asmens tapatybės kortelių, kurių galiojimo laikas yra nepasibaigęs, keisti į naujo pavyzdžio asmens tapatybės korteles nebūtina, jos galios iki jose nurodyto  laiko pabaigos.

Atmintinę asmens tapatybės kortelės naudotojui galima rasti internete www.nsc.vrm.lt