Nepažangūs aukštųjų mokyklų studentai valstybės finansavimo neteks

Mokslo ir studijų įstatymo projektą rengiantiems ekspertams, politikams ir interesų grupėms pavyko rasti bendrą sprendimą, kaip užtikrinti, kad valstybės finansuojami studentai neprarastų motyvacijos ir išliktų pažangūs visų studijų metu. Projektą svarstančios šalys, išklausiusios įvairių interesų grupių nuomones, taip pat pasiekė kompromisą, kaip pakoreguoti aukštųjų mokyklų valdymo modelį ir jų tarybų skyrimo tvarką.

Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas vasario 4 d., trečiadienį, pritarė nuostatai, kad pabaigus pusę studijų programos, bus peržiūrimi aukštųjų mokyklų studentų mokymosi rezultatai. Už studijas nemokantys studentai, kurių vidurkis bus daugiau nei dviem balais žemesnis už bendrą to paties kurso studijuojančiųjų rezultatų vidurkį, praras valstybės finansavimą ir studijas turės baigti už savo lėšas.
„Džiaugiuosi, kad po išsamių diskusijų ir išklausius suinteresuotų grupių nuomonių bei pasiūlymų, pavyko rasti bendrą sprendimą”, – sakė Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius. „Esame pasiruošę ir toliau kartu dirbti su studentais, moksleiviais, akademine bendruomene, ieškoti kompromisų. Visų mūsų interesas vienas – efektyvesnis, konkurencingesnis aukštasis mokslas, kuriuo didžiuotųsi studentai, dėstytojai, visa šalis.”
Saugiklio, kuris neleistų „studijų krepšelius“ laimėjusiems studentams atsipalaiduoti, pageidavo moksleiviai, studentai, aukštųjų mokyklų akademinė bendruomenė. Pagal Mokslo ir studijų įstatymo projektą, valstybės finansavimas nuo šių metų rugsėjo 1d. bus suteikiamas geriausiai mokyklas baigusiems abiturientams. „Studjų krepšelį“ studentai išlaikys visus studijų metus, jei išliks pažangūs.
Ankstesniame posėdyje Seimo komitetas taip pat nutarė pakoreguoti įstatymo projekto straipsnį, reglamentuojantį aukštųjų mokyklų tarybų skyrimo tvarką. Buvo pritarta nuostatai, kad Švietimo ir mokslo ministras skirs ne daugumą, kaip buvo numatyta anksčiau, bet 4 (jei tarybą sudaro 9 nariai) arba 5 (jei taryba iš 11 narių) narius, o vieną tarybos narį ministras skirs drauge su aukštosios mokyklos senatu (ar akademine taryba).

Mokslo ir studijų įstatymo projektui dar turi pritarti Seimas.