Daugėja šeimų, rengiamų tėvystei ir globai

 

Praėjusiais metais parengti 47 nauji darbuotojai, kurie mokys būsimuosius įtėvius ir globėjus. Iš viso šiuo metu šalyje yra 63 tokie mokytojai.
2008 m. daugiau nei 30-yje savivaldybių buvo mokomas ne vienas šimtas būsimų vaikų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų šeimų.
Šiandien kiekviena šeima ar asmuo, norintys priglausti beglobį vaiką, visu pirma turi išklausyti kursus.

Jų metu suteikiamos žinios ir gebėjimai, reikalingi tenkinant tėvų atstumto vaiko poreikius ir padedantys priimti atsakingą sprendimą, ar konkreti šeima galės tinkamai pasirūpinti mažyliu. Tik toks sprendimas gali apsaugoti vaikus nuo naujo išsiskyrimo su šeima, o globėjus ar įtėvius – nuo nusivylimo, nesėkmių ir blogos patirties.

Mokymas trunka tris, išimtinais atvejais apie keturis mėnesius. Per šį laikotarpį ketinantys įvaikinti ar globoti vaiką išklauso 10 sesijų, kurios vyksta vieną kartą per savaitę, teikiamos individualios konsultacijos bei apsilankoma šeimų namuose. Kursų metu šeimos skatinamos dažnai prisiminti savo vaikystę, patyrimą vienoje ar kitoje situacijoje, kas padeda geriau pažinti bei suprasti save ir kitus. Grupiniuose susitikimuose kalbama apie įvaikinimo ir globos skirtumus, teisinius aspektus, vaikų poreikius, šeimos santykius, biologinių tėvų reikšmę ir permainų planavimą. Jų metu atliekamos įvairios praktinės užduotys, užduodami namų darbai, susitinkama su įvaikinusiomis šeimomis ar įvaikintais asmenimis.

 „Ši programa nesiekia ieškoti šeimų silpnybių ar neigiamų bruožų, – sako Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Odeta Tarvydienė. – Atvirkščiai – ji padeda pamatyti, kokiomis savybėmis šeima gali didžiuotis ir kokia jos stiprioji pusė. Praradę tėvus vaikai turi labai menką savosios vertės pajautimą. Jie nepasitiki savimi, jaučiasi atstumti ir nereikalingi. Todėl visada džiugu, kai atsiranda šeima, turinti atitinkamų gebėjimų ir galinti tokiais vaikais pasirūpinti.“

Lietuvoje yra apie 13 tūkstančių globojamų vaikų, kurie sudaro 1,7 procento visų mūsų šalies mažųjų piliečių. Per 7500 vaikų globojami šeimose ir šeimynose, apie 5000 nepilnamečių gyvena vaikų globos namuose. Šeimoje ar šeimynoje globoti vaikai lengviau pritampa visuomenėje, pasiekia geresnių rezultatų, atsakingiau pasiruošia savarankiškam gyvenimui. Iš globos institucijos išėjusio vaiko situacija dažnai būna kur kas sudėtingesnė.

Ketinantys įvaikinti ar globoti vaiką pirmiausia turi kreiptis į gyvenamosios vietos savivaldybės Vaiko teisių apsaugos tarnybą (skyrių).

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija