2009 m. Nacionalinio diktanto konkurso I etapo diktanto tekstas

Vytautas V. Landsbergis „Partizanas“ (diktanto tekstas su skyrybos variantais)
Skelbiamas 2009 m. Nacionalinio diktanto konkurso I etapo diktanto tekstas.
DIKTANTAS
Vytautas V. Landsbergis
Partizanas

Sutreška lūžtančios šakos, sučęžta sniegas(,) ir kaži kas svetimas prabėga viršum bunkerio. Dzūkas kaipmat užpučia ant stalo žvakę ir stovi prieblandoje(,) sulaikęs kvapą,(–)(1) klausosi. Sušnara medžių šakos(,) ir stribų žingsniai nutolsta.
„Ramu čia(,) tarsi kapuos“, – nusišypso (2) partizanų vadas(,) pravarde Dzūkas(,) ir regi tamsoje, kaip nuo drėgmės žąla bunkerio sienos, o skurdūs gulto apklotai pamažu virsta puvėsiais. Ramus partizano žvilgsnis klaidžioja po ankštą požemį, apžiūri varvančias lubas ir sustoja prie nuotraukų. Jose (–) užvakar nužudytų ir Merkinėje(,) ant grindinio(,) numestų partizanų nuotraukos. Kaži koks nenumaldomas skausmas dreskia po krūtine, kyla gomuriu aukštyn(,) ir Dzūkas prisėda ant gulto. Uždega žvakę, išsitraukia dienoraštį ir(,) paseilinęs pieštuką(,) ima rašyti: (3)
„Vienumoje dažnai galvoju apie žuvusius. Viešpatie mano, kiek jų daug! Mūsų tėvynė (–) tokia maža, o žūva geriausi vyrai,(–)jauni, stojiški, kupini pasiryžimo, drąsūs…(.) Ir širdį kartais taip pradeda skaudėti, kad imu niekuo netikėti. Žmogus juk nesi geležinis, o ir geležis per trumpą laiką surūdija(,) sutrupa. Ir todėl kartais pradedi dvejoti,(:) argi neišseks mūsų jėgos?(.) Kas iš tos Lietuvos, jeigu ji nustos geriausios savo dalies? Kas bus, jeigu(,) atėjus lemiamam momentui(,) nebus kam jos prikelti, išgydyti?
Jaučiu, kad savo kraštą pamilstu vis labiau. Jeigu kas pasiūlytų laisvę Amerikoj,(–) neišvažiuočiau. Geriau žūti čia(,) garbingai kovojant(,)(,) negu(,) rankas sudėjus(,) laukti. Pagaliau mūsų kraujas nenueis veltui. Mes turėsime teisę visiems žiūrėti tiesiai į akis, nes mes savo tėvynės nepalikome. Ir kas gi mus nugalės, jei mes mirti nebijom, jeigu mes nugalėjome ir mirtį.“

(Diktanto tekste panaudotos partizanų vado
Lionginio Baliukevičiaus-Dzūko dienoraščio ištraukos)
_____________________

Suskliausti galimi skyrybos ženklai ir jų variantai. Greta pagrindinio varianto pakelti šalutiniai variantai (jeigu jų ne vienas, tai atskirti pasviruoju brūkšniu). Emociniai ženklai nepažymėti, tačiau klaidomis nelaikomi, ypač jei intonaciškai motyvuoti (garso įrašą žr. lrt.lt, LR 11:00, http://www.lrt.lt/media.php?strid=2961828&id=5115671).

Kursyvu teikiami sintaksiniai vienetai, kurie, jei jau skiriami, tai skiriami iš abiejų pusių – skirti tik iš vienos būtų klaida.

Skyrybos variantai:
1. Priskyrus išplėstinę dalyvinę aplinkybę pirmam tariniui „stovi“– kaip tekste, pasirinkus skirti aplinkybę šalutinis variantas:
<…> stovi prieblandoje, sulaikęs kvapą, – klausosi.
Priskyrus išplėstinę dalyvinę aplinkybę antram tariniui „klausosi“:
<…> stovi prieblandoje, sulaikęs kvapą(,) klausosi.
2. Galimi variantai:
a) – Ramu čia(,) tarsi kapuos, – nusišypso partizanų vadas <…>
b) Ramu čia(,) tarsi kapuos(,) – nusišypso partizanų vadas <…>
3. Galimas ir taškas. Kėlimas į kitą eilutę neprivalomas, bet pageidautinas.

Apie rašybos variantus: žodis tėvynė stilistiniais sumetimais galėjo būti rašomas didžiąja raide (Tėvynė); iš tarptautinio žodžio stoikas su lietuviška priesaga -iškas išvestas būdvardis stojiškas, -a rašytinas su jotu (žr. „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“, Vilnius, 1992, § 45, p. 34), taip teikiama ir 6-ajame, elektroniniame, „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ leidime, ir „Tarptautinių žodžių žodyne“ (Vilnius, 2001), tačiau ankstesniuose „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ leidimuose, tarp jų ir internetiniame DŽ5e, didžiajame „Lietuvių kalbos žodyne“ dar buvo teikta nesilaikant taisyklės (teikta stoiškas, -a). Vertinant diktantą, variantas stoiški nebus laikomas rašybos klaida.