Lietuvoje – staigus bankrotų ir turto areštų šuolis

www.vtv.lt

Lietuvoje bankrotų ir turto areštų – dvigubai daugiau negu prieš mėnesį, keturgubai – negu prieš metus, praneša Centrinė hipotekos įstaiga.
2008 m. įregistruota daugiausiai turto arešto aktų per visą Turto arešto aktų registro veiklos laikotarpį. Centrinė hipotekos įstaiga visus Lietuvoje tvirtinamus turto areštus ir bankrotų aktus registruoja jau šešerius metus ir teigia, kad tokių bankrotų, turto areštų ir įkeisto turto areštų skaičių nebuvo dar niekada ir jis, remiantis 2009 m. pradžios duomenis, vis auga.


Centrinės hipotekos įstaigos direktoriaus Antano Barono teigimu, “lyginant 2007 ir 2008 m. gruodžio mėnesių statistiką, paaiškėjo, kad turto areštų, kai areštuojamas juridinių asmenų turtas, skaičius padidėjo daugiau kaip 200 procentų (didžiausi šuoliai 2008 m. spalio, lapkričio, gruodžio mėnesiais), 2008 m. pabaigoje lyginant su pernai beveik dvigubai padaugėjo nutarčių dėl bankroto bylų iškėlimo, o 2009 m. šių nutarčių skaičius taip pat nemažas – jei prieš dvejus metus sausį tokių nutarčių buvome užregistravę 28, tai dar nesibaigus šių metų sausiui turime užregistruotą jau 91 nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo. Taip pat 2008 m. labai padaugėjo išieškojimų iš įkeisto turto – net 248,28 proc. lyginant su užpernykščiu gruodžiu”.

Remiantis Turto arešto aktų registre įregistruotais turto arešto aktais, suskaičiuota, kad 2008 m. areštuotas 27018 asmenų turtas, iš jų 21213 – fizinių ir 5805 – judrinių  asmenų turtas, o 2007 m. – 18468 fizinių ir 3639 – juridinių (duomenys pateikiami skaičiuojant asmenis pagal įmonių pavadinimus bei vardus ir pavardes, bet neskaičiuojama, kiek buvo areštuotas turtas tam pačiam asmeniui).

Visi arešto institucijų priimti turto arešto aktai registruojami Centrinės hipotekos įstaigos Turto arešto aktų registre, todėl tikslią informaciją apie atskiruose turto registruose įregistruotus turto areštus teikia tik Centrinė hipotekos įstaiga bei hipotekos skyriai prie apylinkės teismui.

“Sprendžiant arešto panaikinimo klausimus bankroto bylose dažnai susiduriama su problema – koks įmonei priklausantis turtas areštuotas ir kas bei kiek kartų jį areštavo. Problema kyla, kai nuvykus tvirtinti sandorių ar perregistruoti nuosavybės teisių paaiškėja, kad turtą areštavo kelios arešto institucijos, o dėl bankroto administratoriaus ar kito suinteresuoto asmens turimos ne visada tikslios informacijos apie areštuotą turtą, teismas priima nutartis tik dėl dalies arešto panaikinimo,”- teigia Antanas Baronas.

Jis taip pat primena, kad Centrinė hipotekos įstaiga ir hipotekos skyriai prie apylinkių teismų teikia labai paprastą ir kiekvienam prieinamą paslaugą – tai Turto areštų aktų registro informacija.

“Turto arešto aktus registruoja hipotekos skyriai prie apylinkių teismų, o registro duomenų bazę tvarko Centrinė hipotekos įstaiga. Turto arešto aktas įregistruojamas per 8 darbo valandas nuo jo gavimo Turto arešto aktų registre. Nežinodamas, kad gali kreiptis į šį registrą, žmogus gali sugaišti net kelias savaites vien tik aiškindamasis, kas ir kokiu sprendimu areštavo jo turtą – antstoliai, teisėjai, prokurorai, Valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnai ar kt. Šiandien visą šią informaciją galima gauti 15-oje Centrinėje hipotekos įstaigos skyrių visoje Lietuvoje”, – aiškina Centrinės hipotekos įstaigos direktorius Antanas Baronas.

Turto arešto aktų registras – viešas valstybės registras, kuriame registruojami įstatymų nustatyta tvarka valstybės institucijų (pareigūnų) priimti turto arešto aktai.