LATGA-A ir LRT laikosi vieningos pozicijos

Šiandien LATGA agentūroje susirinkusi nepriklausomų muzikos ekspertų komisija po daugiau kaip dvi valandas trukusio posėdžio paskelbė savo išvadas. Jose išdėstyti komisijos narių argumentai dėl Deivio dainos „Lietuva” naujos versijos bei dėl dar vieno galimo autorių teisių pažeidimo nacionalinės dainos konkurse „Dainų daina”.

 

Ekspertų komisija, kurią sudarė kompozitoriai Andrius Borisevičius, Teisutis Makačinas ir Mindaugas Urbaitis, kompozitorius, aranžuotojas ir prodiuseris Raigardas Tautkus, kompozitorius ir prodiuseris Deivydas Zvonkus, muzikologas Darius Užkuraitis ir muzikos ekspertas Valdas Bytautas, Nacionalinio populiariosios dainos konkurso „Dainų daina” organizatorių LRT ir LATGA-A prašymu, sausio 28 d. nagrinėjo dviejų dainų – Deivio Norvilo dainos „Lietuva” (muzikos ir žodžių autorius Deivis Norvilas) pateiktas naujas versijas ir Mariaus Matulevičiaus dainos „Trapus žmogus” (teksto autorė Rūta Lukoševičiūtė) galimus panašumus su „The La‘s” daina „There She Goes” ir Eltono Johno daina „Written In the Stars” (tekstas Tim Rice).

Komisija, išklausiusi minėtų dainų įrašus bei susipažinusi su kūrinių natomis, konstatavo, kad, palyginus dvi naujas Deivio Norvilo dainos „Lietuva” (muzikos ir žodžių autorius Deivis Norvilas) versijas su pirmąja versija, dainos meninė idėja liko nepakitusi. Komisija pastebi, kad 1-4 priedainio taktuose motyvinio sutapimo su „The La‘s” daina „There She Goes” išvengta. Penktame takte motyvinis panašumas su „The La‘s” dainos priedainiu „There She Goes” išlikęs.

Muzikos ekspertų komisija, išklausiusi Eltono Johno dainą „Written In the Stars” (tekstas Tim Rice) ir Mariaus Matulevičiaus dainą „Trapus žmogus” (teksto autorė Rūta Lukoševičiūtė) konstatuoja, kad dainos yra panašios savo menine idėja, o dainų priedainiai savo struktūra ir melodika yra akivaizdžiai panašūs.

LATGA-A atkreipia dėmesį, kad muzikos ekspertų komisijos pateikiamos išvados gali būti tik vienas iš argumentų priimant sprendimą dėl galimo autorių teisių pažeidimo. Tačiau tai nėra galutinis sprendimas.

LATGA-A generalinio direktoriaus Edmundo Vaitekūno teigimu, „komisijos nuomonė yra labai svarbi priimant sprendimą dėl šių kūrinių tolesnio dalyvavimo dainos konkurse. Spręsti ir nutarti, ar abu autorius galima įtarti ir apkaltinti autorystės pasisavinimu (plagiatu), gali tik atitinkamos teisėsaugos institucijos, atlikusios išsamius tyrimus. Tam reikėtų išklausyti ne tik muzikos specialistų, bet ir kitos pusės – kūrinio originalo autorių – teisių turėtojų nuomonę. Mums kaip vienam iš konkurso organizatorių svarbiausia, kad konkurse būtų išvengta bet kokių galimų autorių teisių pažeidimų.”

Taip pat šiandien ekspertų komisijos išvadas ir susidariusią situaciją svarstė nacionalinio dainos konkurso „Dainų daina” organizatoriai. Nutarta, kad galutinis sprendimas bus priimtas šeštadienį ir paskelbtas tiesioginėje „Dainų dainos” pirmojo pusfinalio transliacijoje per Lietuvos televiziją.