Nekilnojamojo turto mokesčio deklaraciją pateikti ir mokestį sumokėti privalu iki vasario 2-osios

2009 m. sausio 29 d., Vilnius. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad mokesčių mokėtojai – fiziniai ir juridiniai asmenys – 2008 m. nekilnojamojo turto mokesčio (toliau – NTM) deklaraciją apskričių valstybinėms mokesčių inspekcijoms turi pateikti ir mokestį sumokėti iki šių metų vasario 2 dienos (vasario 1-oji šiemet – sekmadienis, todėl mokestį dar galima sumokėti pirmadienį).

VMI primena, kad NTM už praėjusius metus privalo deklaruoti ir jį sumokėti ne tik juridiniai asmenys, tačiau ir dalis gyventojų (kaip ir praėjusiais metais). NTM mokamas už juridiniams asmenims priklausantį nekilnojamąjį turtą ir už tą nekilnojamąjį turtą, kurį jie yra neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui perėmę naudotis iš fizinių asmenų.

„Mokesčių mokėtojai – fiziniai asmenys NTM privalo deklaruoti ir jį sumokėti už gyvenamąsias patalpas, sodų, garažų statinius, fermas, šiltnamius, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinius, poilsio arba žuvininkystės ir inžinerinius statinius, jei jie naudojami individualiai veiklai, o su šiuo nekilnojamuoju turtu susijusias išlaidas priskiria leidžiamiems atskaitymams”, – trumpai apie prievolę gyventojams mokėti NTM primena VMI prie FM Teisės departamento direktorė Vilma Vildžiūnaitė.

Kitos paskirties statiniai (pvz.: administracinės, viešbučių, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto ir t.t.), priklausantys fiziniams asmenims, apmokestinami NTM, neatsižvelgiant į tai, ar jie yra naudojami kokioje nors ekonominėje ar individualioje veikloje, ar ne. NTM už tokius statinius ir patalpas taip pat privalo mokėti jų savininkai – fiziniai asmenys.

NTM gyventojams nereikia mokėti už statinius, jei juos naudoja:

1) kulto apeigų reikmenų gamybai, taip pat socialinei globai bei rūpybai;

2) žemės ūkio veiklai, taip pat žemės ūkio paskirties žemėje auginant ar perdirbant taip užaugintą produkciją, jeigu pajamos iš šios veiklos neapmokestinamos pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas;

3) švietimo darbui;

4) teikiant laidojimo paslaugas arba esantis kapinių teritorijoje;

5) kūrybinės dirbtuves (studiją) individualiai kūrybinei veiklai, jei fizinis asmuo turi meno kūrėjo statusą.

NTM tarifas gali kisti nuo 0,3 iki 1 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės: konkretų dydį nustato kiekviena savivaldybė savarankiškai (savivaldybės taip pat savo biudžeto sąskaita gali atleisti mokesčių mokėtojus nuo šio mokesčio). Visų savivaldybių nustatyti NTM tarifų dydžiai už 2008 metus skelbiami mokesčių inspekcijos interneto svetainėje www.vmi.lt.

Nuo mokesčio atleisti asmenys įstatymų nustatyta tvarka vis tiek privalo iki vasario 2 dienos pateikti nekilnojamojo turto mokesčio deklaraciją.

Konsultacijas dėl NTM teikia Mokesčių informacijos centras telefonu Nr. 1882.

Apie Valstybinę mokesčių inspekciją:

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI), vykdydama įstatymų jai pavestas funkcijas, yra atsakinga už 23 mokesčių administravimą, iš jų pagrindiniai – pelno mokestis, pridėtinės vertės mokestis, gyventojų pajamų mokestis, akcizo mokestis.

Valstybinės mokesčių inspekcijos sistemą sudaro biudžetinės įstaigos: centrinis mokesčių administratorius – VMI ir vietos mokesčių administratoriai – apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

VMI teikia paslaugas ir konsultacijas visais mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo klausimais, rengia mokesčių įstatymų komentarus, mokesčių deklaracijas ir jų užpildymo taisykles, vykdo mokesčių mokėtojų kontrolę, išieško laiku nesumokėtus mokesčius, grąžina pajamų mokesčio permokas, atlieka kitas įstatymų numatytas funkcijas. VMI veikia elektroninio deklaravimo sistema, leidžianti šalies mokesčių mokėtojams internetu pildyti ir pateikti deklaracijas, taip pat teikiama daug kitų elektroninių paslaugų. Lietuvos gyventojams ir įmonėms trumpuoju telefonu 1882 Mokesčių informacijos centras teikia konsultacijas gyventojų pajamų mokesčio, socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų, pridėtinės vertės, nekilnojamojo turto, pelno ir socialinio mokesčių, pajamų ir turto deklaravimo klausimais, teikia informaciją apie mokestinių procedūrų vykdymą ir bendrąją informaciją apie VMI.