Keturi pranešimai apie potencialius donorus per parą

Nacionalinį transplantacijos biurą (NTB) per nepilną parą pasiekė 4 pranešimai apie potencialius donorus. Pranešimai gauti iš skirtingų Lietuvos ligoninių: Kauno medicinos universiteto klinikų (KMUK), Klaipėdos apskrities ligoninės, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų (VUL SK) ir Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyrių.

NTB budinti gydytoja koordinatorė Aljana Rekašiūtė intensyviai koordinavo organų bei audinių donorystės ir transplantacijos procesą: vieną po kito kraujo paėmimą tyrimams ir pristatymą į laboratoriją iš skirtingų Lietuvos ligoninių, donorinių organų bei audinių paskirstymą, recipientų parinkimą.

Nė vienas iš šių potencialių donorų neturėjo donoro kortelės, tad pritarimas organų bei audinių donorystei buvo artimųjų valioje. Trijų mirusiųjų donorų šeimos sunkią netekties akimirką priėmė kilnų sprendimą dovanoti donorinius organus bei audinius, tačiau vieno mirusiojo donoro artimieji nepritarė šiam kilniam tikslui… Nacionalinis transplantacijos biuras reiškia nuoširdžią užuojautą ir padėką mirusiųjų donorų artimiesiems, priėmusiems kilnų sprendimą dovanoti organus bei audinius…

Trijų mirusiųjų donorų šeimų kilnus apsisprendimas išgelbėjo gyvybę arba pagerino gyvenimo kokybę dvylikai recipientų. Laukiančiųjų donorinių inkstų eilė sutrumpėjo net šešiais recipientais, ragenų – keturiais, širdies ir kepenų po vieną recipientą.