Nepanaudotą NPD gyventojai galės susigrąžinti pasibaigus metams

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) informuoja, kad sulaukdama daug klausimų dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio (toliau – NPD) taikymo gaunamoms pajamoms ir atsižvelgdama į Mokesčių administravimo įstatyme įtvirtintus protingumo ir teisingumo kriterijus, kitus principus bei nuostatą, kad mokesčių teisės aktų neaiškumai aiškinami mokesčių mokėtojų naudai, patikslina: gyventojai metinį NPD nuo su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų galės prisitaikyti ir susigrąžinti per daug išskaičiuotą pajamų mokestį pateikdami metinę pajamų mokesčio deklaraciją iki 2010 m. gegužės 1 d. Ši nuostata suderinta su Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

„Galimybę susigrąžinti pajamų mokestį turės gyventojai, kuriems NPD buvo taikyti ne visus metus arba tik iš dalies. Pavyzdžiui, darbdavys iš viso nepritaikė NPD arba pritaikė per mažai, nes darbuotojas gavo mažesnį darbo užmokestį nei NPD ir pan. Nuostata taikoma neatsižvelgiant į tai, ar darbuotojas dirbo visus kalendorinius metus, ar trumpesnį laikotarpį“, — teigė VMI prie FM Teisės departamento direktorė Vilma Vildžiūnaitė. daug klausimų dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymo gaunamoms pajamoms ir iant žiniasklaidą, seminarus ir susit

VMI primena, kad konkretus per mėnesį taikytinas NPD nustatomas atsižvelgiant į gyventojo pajamas vadovaujantis principu, kad didėjant pajamoms taikomas vis mažesnis NPD. Pajamoms, viršijančioms 3150 litų per mėnesį, NPD netaikomas.

VMI atkreipia dėmesį, kad metinis NPD skaičiuojamas pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, atsižvelgiant į kitas ne tik su darbo santykiais gyventojo gautas pajamas, todėl teikdami prašymą taikyti NPD mokesčių mokėtojai turėtų įvertinti šį faktą, nes tokiu atveju, jei už 2009 m. mokestinį laikotarpį priklausantis metinis NPD yra mažesnis nei taikytas, gyventojas turės pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją ir sumokėti pajamų mokesčio skirtumą iki 2010 metų gegužės 1 d.

VMI, siekdama operatyviai informuoti mokesčių mokėtojus apie pasikeitusius mokesčių įstatymus, aktualiausius paaiškinimus skelbia interneto svetainėje www.vmi.lt, skyrelyje „Mokesčių pasikeitimai 2009 metais“. Čia pateikiama informacija apie Pridėtinės vertės mokesčio, Gyventojų pajamų mokesčio, Sveikatos draudimo įmokų, Pelno mokesčio, Akcizų, Loterijų ir azartinių lošimų mokesčio, Mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise tarifų, deklaravimo bei sumokėjimo pasikeitimus. Informacija atnaujinama kasdien, atsižvelgiant į naujausius pasikeitimus bei aktualijas, mokesčių mokėtojų pateikiamus klausimus.