Atidėtas sprendimas keisti senojo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimus

www.vtv.lt

Vyriausybės nariai atidėjo nutarimą keisti pažymėjimus vairuotojams, kurie išduoti iki 2000 metų balandžio mėnesio.
Dabartinis Ministrų kabinetas pasigedo anksčiau parengto sprendimo projekto aiškesnės  argumentacijos ir išsamesnės informacijos.
Lietuvai įstojus į Šengeno erdvę, vairuotojo pažymėjimai tapo vienais pagrindinių dokumentų, pagal kuriuos galima nustatyti asmens tapatybę.
Anot specialistų, senojo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai yra nepakankamai apsaugoti nuo padirbinėjimo.