Programeris

Vyras programuotojas grįžta namo iš darbo:
– Good evenning, dear, I’m now logged in!
Žmona: – Ar nupirkai duonos?
Vyras: – Bad command or file name!
Ž.: – Bet aš tavęs dar ryte prašiau!
V.: – Syntax error. Abort?
Ž.: – Duok man savo kredito kortelę, aš pati nueisiu į parduotuvę ir nusipirksiu.
V.: – Sharing violation. Access denied.
Ž.: – Tu mane myli – ar tik savo kompus? O gal tiesiog tyčia mane erzini?
V.: – Too many parameters…
Ž.: – Be reikalo už tavęs tekėjau…
V.: – Data type mismatch…
Ž.: – O kur tavo atlyginimas?
V.: – File in use… Try after some time.
Ž.: – Tai, pagaliau, kas aš tau?! Koks mano statusas šeimoje?!
V.: – Unknown virus.