Liūtas

Surenka liūtas karalius visus savo žvėris ir sako jiems:
– Kas nušoks nuo šito tramplyno (o tramplynas toks aukštas aukštas – apie 100 metrų), tam duosiu savo liūtę paturėti!!!
Visi sulipa an tramplyno, žiūri žiūri , tik staiga lokys nuo tramplyno bum i vandeni…
Išlipa rudasis iš vandens, prieina prie karaliaus, o tas ir sako:
– Nu gali eit mano liutę tvarkyti.
O meška sako:
– Aš einu pirma patvarkysiu tą, kuris mane nustūmė.