Patvirtinti priėmimo į mokyklas kriterijai

Penktadienį Mažeikių taryba patvirtino priėmimo į bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos aprašą. Pagrindinis šio aprašo tikslas – sureguliuoti mokinių priėmimo srautus į bendrojo lavinimo mokyklas, nustatyti bendruosius kriterijus, prašymų pateikimo terminus, priėmimo į laisvas vietas prioritetus.

 

 

Asmenys, gyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje, prašymus mokytis bendrojo lavinimo mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupėse, bendrojo lavinimo klasėse gali teikti nuo einamųjų metų sausio 15 dienos. Į mokyklą pirmumo teise priimami asmenys, gyvenantys tai mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Tėvams ir vaikams pageidaujant mokytis kitoje mokykloje, vaikai priimami tuo atveju, jei joje yra laisvų vietų. Tarybos priimtas aprašas numato, kad jei į mokyklą jau priimti visi norintys jos aptarnavimo teritorijoje gyvenantys vaikai, o į likusias laisvas vietas yra daugiau prašymų nei galima priimti, pirmiausia priimami vaikai su negalia, našlaičiai ir invalidų tėvų vaikai

 

Mokytis į priešmokyklinio ugdymo grupes bendrojo lavinimo mokyklose priimami vaikai, kuriems tais metais sueina 6 metai. Į mokyklos priešmokyklinę grupę, pirmąją klasę ir į penktąją klasę pirmumo teise priimami vaikai, gyvenantys tai mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje ir iki einamųjų metų kovo 15 dienos pateikę prašymą.

 

Remiantis aprašu, mokytis į gimnazijų 1-4 (9-12) klases, vaikai priimami nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos. Mokiniams reikia pateikti prašymus ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus. Kaip ir visur kitur, pirmumo teise priimami moksleiviai, pateikę prašymus iki einamųjų metų kovo 15 dienos.