Sumedžioti jau 3 vilkai (atnaujinta 2008-12-19)

Nuo 2005 metų vilkų medžioklė Lietuvoje yra limituojama. Atsižvelgdamas į mokslininkų pateiktą vilkų populiacijos Lietuvoje įvertinimą ir siekdamas užtikrinti stabilią vilkų populiaciją Lietuvoje, Aplinkos ministras 2008-11-18 įsakymu Nr. D1-619 “Dėl vilkų sumedžiojimo per 2008-2009 metų medžioklės sezoną limito nustatymo”, 2008-2009 metų medžioklės sezonui nustatė 30 vilkų sumedžiojimo limitą.

Remiantis regionų aplinkos apsaugos departamentų rajonų agentūrų pateiktais duomenimis, nuo gruodžio 1 d. šalyje sumedžioti trys vilkai – Kaišiadorių, Mažeikių ir Radviliškio rajonuose.

Primename, kad vadovaujantis Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258, 39 punktu, medžioklės plotų naudotojai, sumedžioję vilką, turi ne vėliau kaip per 48 valandas apie tai raštu pranešti atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento rajono (miesto) agentūrai.  
Jei nustatytas sumedžiojimo limitas bus išnaudotas dar nesibaigus vilkų medžioklės sezonui, vilkų medžioklė bus nutraukiama atskiru Aplinkos ministro įsakymu.

 

Remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų rajonų agentūrų pateiktais duomenimis, š.m. gruodžio 8-14 dienomis buvo sumedžioti 6 vilkai (Akmenės, Šilutės, Marijampolės, Rokiškio, Plungės ir Varėnos r.).

Nuo vilkų medžioklės sezono pradžios, šalyje sumedžioti 9 vilkai.