Prezidentas iš naujos Vyriausybės tikisi ryžtingų veiksmų

Antradienis, lapkričio 25 d. (Vilnius). Remdamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos suteiktais įgaliojimais, Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus Seimui pateikė Andriaus Kubiliaus kandidatūrą Respublikos Ministro Pirmininko pareigoms.

Šalies vadovas pabrėžė, kad naujojo Seimo rinkimai parodė, jog piliečiai labiausiai pasitiki politine jėga, vadovaujama Andriaus Kubiliaus. Pasak V.Adamkaus, palyginti greitos ir dalykiškos derybos bei susitarimas dėl valdančiosios koalicijos sudarymo suteikia vilčių tikėtis ir tokio pat efektyvaus jo vadovaujamos Vyriausybės darbo.

Valstybės vadovo nuomone, prieš devynis metus taip pat nelengvu Lietuvai metu perėmęs vadovavimą ministrų kabinetui, Andrius Kubilius atsiskleidė kaip ryžtingas politikas, nemažai prisidėjęs prie ūkio stabilizavimo Rusijos finansinės krizės metu.

Prezidento įsitikinimu, tokios pat ryžtingos ir dalykiškos veiklos Lietuvai reikia šiandien. „Be dabarties problemų, atėjusių kartu su pasauline finansų krize ir prasidedančiu ekonominiu sunkmečiu, mus slegia ir įsisenėję rūpesčiai, stabdo neatliktos būtinos pertvarkos. Lietuva jau daug yra prisiklausiusi tuščių kalbų apie reformų būtinybę”, – sakė V.Adamkus.

Šalies vadovas pabrėžė, kad krizė ar sunkmetis neretai priverčia neatidėliojant imtis ryžtingų veiksmų ir ieškoti naujoviškų sprendimų – būtent tokių žingsnių Prezidentas kartu su daugybe Lietuvos piliečių tikisi iš Andriaus Kubiliaus Vyriausybės.

V.Adamkaus įsitikinimu, vienas pirmųjų neatidėliotinų naujosios Vyriausybės žingsnių — kitų metų biudžeto sudarymas. Anot valstybės vadovo, Lietuvos ūkiui teks atremti du iššūkius: išlaikyti valstybės finansų stabilumą ir taikomas priemones susieti su viešojo sektoriaus reformomis. Prezidento teigimu, protingai suformuotas biudžetas leistų tai padaryti ir kartu taptų geru ženklu investuotojams.

Prezidentas pabrėžė, kad biudžeto išlaidų ribojimas ir mokesčių sistemos pakeitimai negali prieštarauti ar kenkti politiniams šalies prioritetams. Pirmiausia, šalies vadovo nuomone, reikia išlaikyti būtiną finansavimo lygį pagrindinėms valstybės funkcijoms ir struktūrinėms reformoms bei ekonomikos konkurencingumui stiprinti.

„Privalome veikti ryžtingai, tačiau prieš tai gerai pasvėrę kiekvieno siūlymo pasekmes”, – teigė V.Adamkus.

Valstybės vadovas būsimajam premjerui ir būsimajai Vyriausybei priimant sprendimus, atsakančius į dabarties klausimus ir iššūkius, linkėjo visada atsižvelgti į ateities perspektyvą ir įvertinti priimtų sprendimų galimus padarinius.

Prezidento nuomone, ligšiolinė Andriaus Kubiliaus veikla, jo profesinės ir žmogiškosios savybės leidžia tikėtis sąžiningo ir efektyvaus vadovavimo būsimajai Vyriausybei. Kaip šalies vadovas, kuriam teko dirbti su premjeru Andriumi Kubiliumi, Prezidentas pabrėžė tikįs ir pasitikįs šiuo politiku.