Pavojingi 2008 m. gaminiai (4 dalis)

Valstybinė ne maisto produktų inspekcija šiais metais į pavojingų daiktų sąrašą yra įtraukę ir dvirates transporto priemones ir jų taisymo įrankius.

 

Vaikišką dviratį tpt Power (modelis T16133, rėmo Nr. TJ 080111891) pagamintą Honkonge, Valstybinė ne maisto produktų inspekcija pripažino pavojingu dėl kylančio pavojaus pakliūti ar sukelti autoįvykį, taip pat dėl rizikos susižeisti juo naudojantis.

 

Dviračių remonto rinkinys „Bicycle repair kit“ (tipas/modelio numeris – art. EP031), nuo rugsėjo 24 dienos pripažintas pavojingu dėl cheminio pavojaus. Rinkinys pagamintas Kinijoje.

 

,,Dviračio taisymo reikmenys“, kurį sudaro dvi tūbelės cheminio preparato „RUBBER SOLUTION“ (tipas/modelio numeris – art. 31856) ir „Dviračio taisymo reikmenys“, kuriame yra viena tūbelė cheminio preparato „RUBBER SOLUTION“ (tipas/modelio numeris – art. 318655). Reikmenys pagaminti Kinijoje, pripažinti pavojingais dėl cheminio pavojaus.