Rinkimai į Lietuvos mokinių parlamentą

Lapkričio 20 d. šalies bendrojo lavinimo mokyklose organizuojamas pirmasis rinkimų į Lietuvos mokinių parlamentą etapas. Šiandien renkami kandidatai – rinkikai, kurie antrajame rinkimų etape, vyksiančiame gruodžio 2 d., išrinks Lietuvos mokinių parlamento narius.
Pasak Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistės Violenitos Juškevičiūtės, mokinių parlamento rinkimuose dalyvauja ir mūsų rajono gimnazijos, vidurinės mokyklos (išskyrus „Jaunystės“ vidurinę mokyklą) bei keletas pagrindinių mokyklų.
Pirmoji V-ojo Lietuvos mokinių parlamento sesija vyks netrukus po antrojo rinkimų etapo. Prieš tai naujai išrinkti mokinių parlamento nariai dalyvaus mokymuose.
Lietuvos mokinių parlamentas per aštuonerius savo veiklos metus tapo vaikų ir jaunimo politikos kūrėju ir partneriu, atstovavo mokinių nuomonę įvairiose darbo grupėse, darė įtaką sprendimams individualiai ir kolektyviai, nagrinėjo mokinių laisvalaikio, kokybiško išsilavinimo, sveikos gyvensenos ir kitas problemas.
Rinkimus į Lietuvos mokinių parlamentą organizuoja Švietimo ir mokslo ministerija kartu su Pilietinių iniciatyvų centru, Lietuvos Respublikos Seimu bei Lietuvos Respublikos Vyriausiąja rinkimų komisija.