Labdaros vakaras

Per labdaros vakarą pastebėta, kad žinomas advokatas nieko nepaaukojo.
Organizacijos atstovas eina pas advokatą ir teiraujasi:
-Jūs toks populiarus, praktika – milžiniška. Negi negalite šiek tiek paaukoti?
-O ar jūs žinote, – atsako advokatas, – kad mano motina sunkiai serga, o jos gydymo sąskaitos astronominės?
-O Dieve, atleiskit, aš tikrai…
-O ar žinote, – tęsia advokatas, – kad mano brolis, karo veteranas, guli prikaustytas prie lovos? Ir turi žmoną su šešiais vaikais!?
-Ką jūs, aš net pagalvoti negalėjau…
-O žinote, – pakėlė balsą advokatas, – mano sesers vyras žuvo autoavarijoje, palikęs skolose skendinčią seserį su trimis vaikais?
-Aš atsiprašau, žinoma, aš nežinojau..
-Tai štai, – baigė kalbą advokatas. – Jeigu aš JIEMS nedaviau nė cento, kodėl manote, kad duosiu jums?