Atranka į Mažeikių raj. apylinkės teismo teisėjo vietą

Respublikos Prezidento kanceliarija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 55¹ straipsniu, pradeda atrankos procedūrą į šias teisėjų vietas:

1. Biržų rajono apylinkės teismo teisėjo;
2. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėjo;
3. Šakių rajono apylinkės teismo teisėjo;
4. Vilkaviškio rajono apylinkės teismo teisėjo.

Teisėjai, pageidaujantys dalyvauti atrankoje į nurodytas vietas, Respublikos Prezidento kanceliarijai rašytinius prašymus kviečiami pateikti iki 2008 metų lapkričio 24 dienos.

Pagal Teismų įstatymo 61 ir 64 straipsnio nuostatas teisę atrankoje į laisvas teisėjų vietas pirmiausiai turi teisėjai, pageidaujantys būti paskirti bet kurio žemesnės pakopos teismo teisėjais ir buvę bet kurio aukštesnės pakopos teismo teisėjai, atleisti iš pareigų savo noru, išrinkti į kitas pareigas arba jų sutikimu perkelti į kitą darbą. Nesant tokių prašymų, pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 63 straipsnį atrankoje gali dalyvauti teisėjai, siekiantys būti perkeltais į kitą tos pačios pakopos teismą arba į kitos jurisdikcijos tos pačios pakopos teismą.
Atsižvelgdama į tai, Respublikos Prezidento kanceliarija pradeda organizuoti teisėjų, pageidaujančių būti paskirtais žemesnės pakopos teismo teisėjais, buvusių bet kurio aukštesnės pakopos teismo teisėjų, atleistų iš pareigų savo noru, išrinktų į kitas pareigas arba jų sutikimu perkeltų į kitą darbą ir siekiančių būti perkeltais į minėtus teismus, atranką.