Kavinėje

– Pone padavėjau, kepsnys smarkiai atsiduoda alkoholiu.
– Atleiskite, ponia, – sako kelneris ir paeina 3 žingsnius atgal, – ar vis dar jaučiate alkoholio kvapą?