Pristatytas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo planas

Lapkričio 4 d., antradienį, visuomenei buvo pristatytas Mažeikių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas.
Šis planas rengiamas siekiant nustatyti viešojo vandens tiekimo teritorijas, vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis.
Plano projektą Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus užsakymu parengė viešųjų pirkimų konkursą laimėjusi V. Žulio firma „Kumponas“.
Rengėjai išnagrinėjo 88 rajono gyvenamąsias vietoves. Kiekvienai jų nustatytos priimtiniausios centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovacijos ir plėtros priemonės. Įgyvendinus numatytas priemones iki 2015 m. viešojo vandens tiekėjo paslaugos būtų suteikiamos 95 proc. Mažeikių rajono gyventojų.
Gyvenamosios vietovės, kuriose siūlomas centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos kūrimas, renovacija ir/arba plėtra suskirstytos prioriteto tvarka. Pagrindinis kriterijus, pagal kurį nustatomas gyvenamųjų vietovių prioritetiškumas, yra Mažeikių rajono bendrojo plano koncepcija. Antrasis kriterijus – investicijų ekonominis efektyvumas. Pirmiausia siūloma investuoti į tas gyvenamąsias vietoves, kuriose investicijų poreikis reikalavimus atitinkančių viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo užtikrinimui vienam gyventojui yra mažesnis.
Pasak plano rengėjų, dalį vandentvarkos projektų įmanoma įgyvendinti pasinaudojus Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Viena iš planą rengusių specialistų – Gaudenta Sakalauskienė – ragino iniciatyvos imtis kaimo bendruomenes, galinčias tokius projektus teikti Nacionalinei mokėjimų agentūrai.