Bevizis rėžimas su JAV – jau ne už kalnų

Lietuvos Respublikos Prezidentas šiandien pasirašė dekretą, kuriuo suteikė vidaus reikalų ministrui Regimantui Čiupailai įgaliojimus pasirašyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Vyriausybės susitarimą dėl glaudesnio bendradarbiavimo nusikaltimų prevencijos ir kovos su jais srityse.

Susitarimą planuojama pasirašyti šį trečiadienį (spalio 29 d.).

Siekiant valstybių kompetentingoms institucijoms bendradarbiauti kovos su sunkiais nusikaltimais ir jų užkardymo srityje, esamų teisinių pagrindų nepakanka. Išplėtojus teisinius bendradarbiavimo pagrindus, bus prisidėta prie viešojo saugumo abiejose valstybėse stiprinimo. Susitarimo nuostatos leis spręsti dvišalio bendradarbiavimo šioje srityje problemas. Šis susitarimas formaliai užbaigia pasirengimo procesą, siekiant įtraukti Lietuvą į JAV vizų atsisakymo programą.

Sutartyje numatyta keistis informacija ieškant pavojingų nusikaltėlių, tiriant sunkius nusikaltimus panaudojant DNR profilius, kurie yra labai veiksmingas instrumentas identifikuoti asmenis, padariusius nusikaltimus arba tuos nusikaltimus apjungti pagal biologinius pėdsakus, rastus įvykio vietose. Taip pat numatyta keistis pirštų atspaudais, rastais įvykio vietose. Keičiantis šia informacija ir duomenimis, numatyta, kad prieiga prie šios informacijos ir duomenų bei jų tikrinimas būtų automatizuoti.

Šio susitarimo prototipu tapo JAV ir Vokietijos sutartis, į kurią buvo įtraukti tam tikri elementai, užfiksuoti Priumo konvencijoje, kurios didžioji dalis perkelta į Europos Sąjungos Tarybos sprendimą dėl valstybių narių bendradarbiavimo gerinimo keičiantis informacija.