Lietuvos Vyriausybei jau 90 metų


Šiais metais sukanka 90 metų kai buvo suformuota pirmoji Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Šia proga lapkričio mėnesį vyks atvirų durų dienos, parodos, šventiniai renginiai, skirti supažindinti visuomenę su Vyriausybės kaip vykdomosios valdžios institucijos veikla, taip pat priminti apie tarpukario metu nuveiktus Ministrų kabinetų darbus.

„Vyriausybė yra viena svarbiausių valstybės valdymo institucijų, įgyvendinanti Seimo priimtus sprendimus, siūlanti įstatymų projektus, tvarkanti kasdienį valstybės ir visuomenės gyvenimą. Dabartinės Vyriausybės susiduria su nuolat besikeičiančio pasaulio iššūkiais, tačiau pirmųjų Vyriausybių tarpukario laikotarpiu uždaviniai buvo nemažiau sudėtingi – visiškai neturint valstybingumo patirties sukurti institucijas, sutvarkyti šalies ekonomiką, tuo metu ypač sudėtingus tarptautinius santykius, galų gale užsiauginti žmonių pasitikėjimą. Todėl su pagarba turime atsiminti savo istoriją – iš jos daug galime pasimokyti“, – sakė Vyriausybės kancleris Valdemaras Sarapinas.

     

Lapkričio 6-ąją, pirmojo Nepriklausomos Lietuvos Respublikos Ministrų kabineto pirmojo posėdžio dieną, planuojamas šventinis Vyriausybės posėdis, kuriame dalyvauti bus kviečiami ankstesnių Vyriausybių nariai, žymūs visuomenės atstovai.

 
Lapkričio 13 dieną Vyriausybės kanceliarija vyresnių klasių moksleivius pakvies į Vyriausybės rūmus. Atvirų durų dieną bus galima apžiūrėti sales, pasėdėti Premjero kėdėje, pabendrauti su Vyriausybės nariais. Moksleiviams Vyriausybės kanceliarijos atstovai apie institucijos ir jos vadovo darbo specifiką papasakos „Valstybės valdymo pamokoje“, kurioje dalyvaus ir Ministras Pirmininkas.  

Atvirų durų dienas rengs ir ministerijos – lapkričio 6 ir 7 dienomis gyventojai galės apsilankyti Vidaus reikalų ministerijoje, lapkričio 18 dieną – Žemės ūkio ministerijoje. Krašto apsaugos ministerija įvairiuose Lietuvos miestuose surengs Lietuvos kariuomenės dienos šventę – lapkričio 16-23 dienomis Šiauliuose, Druskininkuose, Marijampolėje, Tauragėje, Panevėžyje, Kaune, Klaipėdoje ir Vilniuje bus laikomos Šv. Mišios, vyks šventiniai kariuomenės paradai, iškilmingas žygiavimas ir rikiuotės.

Lapkričio mėnesį ministerijose bus atidarytos ne vieną mėnesį veiksiančios istorinės parodos, kurias galės apžiūrėti ir gyventojai. Lapkričio 6 dieną Vyriausybės kanceliarijoje bus atidaryta 1918-2008 metų Ministrų Pirmininkų ir Vyriausybių fotografijų paroda, kurią rengia Lietuvos archyvų departamentas, Lietuvos centrinis archyvas ir Lietuvos nacionalinis muziejus. Ši paroda bus publikuojama ir Vyriausybės interneto svetainėje.

Jau dabar Kauno istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje veikia paroda „Baltosios pirštinės: oficialioji ir neoficialioji diplomatija Kaune“, lapkričio 14 dieną Užsienio reikalų ministerijoje bus atidaryta paroda „Lietuvos diplomatijos istorija“. Lapkričio 18 dieną Lietuvos nacionaliniame muziejuje bus atidaryta Karo muziejaus paroda.  Lapkričio 19 dieną – Žemės ūkio ministerijos rengiama fotografijos paroda „Ūkiškai lietuviška“.