Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis

Spalio 24 d. 10 val. Mažeikių rajono savivaldybėje vyko Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis, kurio metu buvo svarstomi mokinių, gyvenančių 2008/2009 m. Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinės mokyklos bendrabutyje, atleidimo nuo maitinimo mokesčio ir Mažeikių r. Tirkšlių vid. mokyklos direktoriaus Mariaus Vilimo tarnybinio atlyginimo koeficiento klausimai. Taip pat buvo svarstomas prašymas dėl prailgintų dienos grupių K. Jagmino pradinėje mokykloje ir Kalnėnų vidurinėje mokykloje. Komitetas gavo 3 Vyriausybės atstovo Telšių apskrityje teikimus: dėl Mažeikių r. bendrojo lavinimo mokyklų klasių komplektų skaičiaus 2008/2009 m., dėl Mažeikių r. Gudų, Šerkšnėnų, Auksodės ir Dagių pradinių mokyklų nuostatų ir mokytojų, atsakingų už vadovavimą mokyklai, pareigybės aprašymų. Apsvarstytas pareiškimas dėl grubaus ir netaktiško MTKC direktorės B. Milienės elgesio. Komitetas taip pat išklausė Mažeikių krepšinio federacijos pasiūlymus.

 

Švietimo skyriaus vedėjas Apolinaras Stonkus „Mažeikių r. savivaldybės tarybos sprendimo projekto aiškinamajame rašte dėl mokinių, gyvenančių 2008/2009 m. Židikų Marijos Pečkauskaitės vid. mokyklos bendrabutyje, atleidimo nuo maitinimo mokesčio“ aiškino, kad priėmus sprendimo projektą, mokiniai, iš mažas pajamas gaunančių šeimų ir mokiniai, kuriuos augina tik vienas iš tėvų, gaus pilna maitinimą: pusryčius, pietus ir vakarienę. Taip atsiras galimybė užtikrinti pilnavertę mitybą moksleiviams, gyvenantiems mokyklos bendrabutyje.

Mažeikių r. Tirkšlių vidurinės mokyklos direktoriui Mariui Vilimui pagal LR švietimo ir mokslo ministerijos 1996 m. balandžio 26 d. įsakymą Nr. 459 „Dėl pedagoginio darbo stažo nustatymo tvarkos“ nustatytas 15 metų pedagoginis darbo stažas nuo 2008 m. spalio 1 d. Todėl bus pakeltas ir tarnybinio atlyginimo koeficientas iki 29,55.

Mažeikių Kazimiero Jagmino pradinės ir Mažeikių Klanėnu vidurinės mokyklos mokinių tėveliai prašo įsteigti po vieną prailgintos dienos grupę. Šiuo prašymu jie nori užtikrinti savo vaikų saugų užimtumą po pamokų ir kokybišką pedagoginę priežiūrą.

Švietimo skyriaus vedėjas Apolinaras Stonkus taip pat pateikė informaciją dėl Senamiesčio pagrindinės mokyklos Leckavos skyriaus. Kadangi nepakankamas kiekis vaikų lanko šią kaimo mokyklą, svarstoma Leckavos skyrių uždaryti. Bus sprendžiami kiti klausimai: kaip bus su vaikų pavėžėjimu į kitas mokyklas, koks bus Leckavos skyriaus pedagogės likimas.

Vyriausiasis specialistas sportui Povilas Norvilas pristatė Mažeikių krepšinio federacijos pasiūlymus dėl „Ventos“, „Sodų“ vidurinių mokyklų salių ir M. Račkausko gimnazijos salės restauravimo darbų. Siūloma pakeisti pasenusį ir neefektyvų salės apšvietimą, perdažyti ir perlakuoti grindis. „Sodų“ vidurinės mokyklos salei siūloma pakeisti visiškai sutrešusiais grindis ir net 25 metų senumo krepšius. Mažeikių krepšinio federacijos prezidentas V. Šulcas taip pat siūlė pagalvoti apie naujos lengvų konstrukcijų ir santykinai nebrangios, maždaug 40×30 metrų dydžio salės statybą, kuri priklausytų sporto mokyklai, kadangi Mažeikių sporto mokykla yra viena iš nedaugelio šalyje, neturinti savo sporto salės. Nuspręsta pranešti raštiškai mokykloms apie šiuos Mažeikių krepšinio federacijos pasiūlymus.

Visiems sprendimų projektams Švietimo, kultūros ir sporto komitetas pritarė. Vyriausybės atstovo Telšių apskrityje A. Čepio teikimams nuspręsta padaryti sprendimo projektus ir pateikti tarybai.