Tėvui teko greitai pasirinkti…

Vienas vaikinas svajojo nusipirkti Harley Davidson motociklą. Galų gale susitaupė reikiamą sumą pinigų ir nuvyko pirktis. Kai išsirinko geriausią motociklą, pardavėjas jam davė patarimą: „Jei paliksi Harlį lauke lyjant, tai žinok, kad chromas turi tendenciją rūdyti, todėl turėk visą laiką vazelino ir patepk, jei tik motociklas bus paliekamas lauke”.
Po kelių mėnesių jaunuolis susipažino su mergina, kurią įsimylėjo.
Ji pakviečia jį pas savo tėvus kartu pavakarieniauti. Vaikinas sutinka ir sutartą dieną abu apžergia Harlį ir dumia pas merginos tėvus.
Prieš jiems įeinant į vidų, mergina pasako, kad pas juos šeimoje yra taip sutarta: kas pirmas vakarienės metu prabyla, tas plauna indus.
Po puikios vakarienės visi sėdi tyloje, laukdami, kol kas nors pirmas prakalbės ir turės plauti indus. Po ilgų penkiolikos minučių vaikinas ryžtasi paspartinti reikalus ir pabučiuoja merginą jos tėvų akivaizdoje.
Bet niekas nė žodelio neprataria!
Po kiek laiko jis nusprendžia imtis rimtesnių priemonių ir pasiguldęs merginą ant stalo su ja pasimyli visų akivaizdoje. Ir vėl visi tyli!!!
Tada jis desperatiškai griebia jos motiną ir dar karščiau pamyli ją ant stalo.
Bet vėl gi visi kaip vandens į burną…. Tyli!!
Dabar vaikinas tikrai susinervina ir nebežino ką daryti, tada tolumoje pasigirsta griaustinis. Pirma jo mintis – apsaugoti motociklo chromą nuo lietaus ir jis išsitraukia vazeliną.
Tada prabyla tėvas: „Gerai, po velnių, aš plausiu indus!”