Sveikiname su Vietos savivaldos diena

Sveikiname Mažeikių miesto merą Vilhelmą Džiugelį ir Mažeikių r. savivaldybės tarnautojus su profesine švente. Jau antri metai iš eilės visos Lietuvos savivaldos švenčia Vietos savivaldos dieną. Šia proga trumpai prisiminkime Mažeikių miesto istoriją. 

Pirmą kartą….  

Spauskite Skaityti daugiau…               

…Mažeikių miesto vardas rašytiniuose šaltiniuose paminėtas 1335 m., kai Livonijos ordino kronikininkas aprašė Ordino žygį, kurio metu nusiaubta ir kunigaikščio Mažeikos žemė. 1869 metais miestas pradėjo augti, pradėtas tiesti geležinkelis, susiformavo pirmosios gatvės Didžioji ir Stoties (dabar Laisvės ir Vasario 16 – sios). Čia pirmieji sklypus gavo tuometiniai Mažeikių verslininkai. 1895 metais abi šios gatvės išgrįstos akmenimis. 1893 m. miestelyje jau buvo 13 parduotuvių ir 5 smuklės. Netrukus atidaryta linų apdirbimo įmonė, plytinė, koklių dirbtuvė, garvežių ir vagonų remonto dirbtuvė, degtukų šiaudelių fabrikas ir muilo gamybos įmonė. 1919 metais Mažeikiai jau turėjo ir savo privačią vidurinę mokyklą vėliau peraugusią į gimnaziją. Po kelių metų atsidarė ligoninė, o po gero dešimtmečio savo namuose L. Ličkūnas atidarė muziejų. Mažeikių miestas sparčiai augo. 1940 m. jau veikė 26 pramonės įmonės, dirbo keturi bankai ir kredito unija. Netrukus buvo pastatyta nauja J. Tumo –  Vaižganto vardu pavadinta mokykla, ligoninė, rotušė, bažnyčia ir bankas.