Politinė diskusija "Ventos" vid. mokykloje

Spalio 7 d. 15 val. Mažeikių „Ventos” vidurinėje mokykloje vyko diskusija. Jos pagrindinis klausimas – ar balsavimas rinkimuose turi būti privalomas? Tikslas – mokyti demokratijos ir išgirsti vieniem kitus. Iš 13 kandidatų į Lietuvos Respublikos Seimą diskusijoje dalyvavo tik 6: A. Naujokas, Lietuvos socialdemokratų sąjungos atstovas P. Noreika, liberalų ir centro sąjungos atstovė R. Lidžiūtė, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio atstovė R. Gurklienė, Lietuvos socialdemokratų partijos atstovas J. Jurkus ir partijos Tvarka ir teisingumas atstovas V. Prialgauskas. Septintasis kandidatas i LR seimą negalėjo pats atvykti, todėl atsiuntė atstovą p. Šiaulį. Taip pat dalyvavo…  

 

…”Ventos”, „Gabijos”, „Pavasario”, „Kalnėnų”, „Senamiesčio” ir „Sodų” vidurinių mokyklų abiturientai, dešimtokai ir mokytojai. Taip pat buvo kviesti ir Švietimo skyriaus vadovai ir darbuotojai, tačiau jie, kaip ir likę 6 kandidatai į LR Seimą, neatvyko. Kiekvienas turėjo savo pasiteisinimą, vieni negalėjo, nes diskusija vyko darbo metu, kiti aiškinosi turintys begalo daug darbo, treti negalėjo, nes valdžia neleidžia darbo metu dalyvauti tokiuose renginiuose. 

Diskusiją pradėjo „Ventos” vidurinės mokyklos direktorė  Ramunė Badaukienė kartu su anglų k. mokytoja Lina Čepauskiene. Jos pasveikino atvykusius dalyvius ir svečius, tarp jų ir mažuosius rinkėjus – „Vyturio” pradinės mokyklos mokinius. Diskusijai dar neprasidėjus dalyviai turėjo prisistatyti. „Politikoje dalyvauju jau nuo 23 metų. Joje dalyvaudamas ir pražilau” – prisistatydamas juokavo V. Prialgauskas. Po dalyvių prisitatymo, kuriame netrūko humoro jausmo, diskusijos dalyviams buvo išdalinta medžiaga susijusi su rinkimais. Ją perskaitę dalyviai turėjo apsispręsti prie kurio stalo sės: stalas „TAIP” – už privalomus rinkimus, prie jo sėdo J. Jurkus ir R. Gurklienė, stalas „NE” – už neprivalomus rinkimus. Jį pasirinko dauguma dalyvių, tarp jų ir R. Lidžiūtė ir V. Prialgauskas. Abi komandos turėjo argumentuoti savo pasirinkimą. Kiekvienas turėjo teisę pasisakyti. Komanda, kuri buvo už privalomus rinkimus rėmėsi konstitucija, apeliavo į žmogaus sąžinę, ragino mažeikiškius jausti didesnę pareigą tėvynei. Jie taip pat pareiškė priekaištus švietimo sistemai, nes ji per mažai dėmesio skiria patriotizmo ugdymui mūsų šalyje. Komandos, kuri pasisakė prieš privalomus rinkimus, pagrindinis argumentas buvo žmogaus laisvė ir teisė rinktis. „Juk gyvename demokratinėje šalyje jau nuo 1990 metų, tai ir elkimės demokratiškai” – siūlė abiturientai. L. Lidžiūtė akcentavo, kad žmonės yra nusivylę rinkimais ir politikavimu, todėl neverta per prievartą žmonių vyti į rinkimus.

Diskusijos pabaigoje visi dalyviai bendrai teikė pasiūlymus, ką daryti, kad kuo daugiau rinkėjų savo noru ateitų prie balsavimo urnų. Vieni siūlė sudaryti palankesnes sąlygas balsuoti, t.y. leisti studentams balsuoti ten kur jie studijuoja ir gyvena, prailginti balsavimo laiką. Kiti siūlė pirma sutvarkyti finansinius reikalus rinkimų metu, kad kandidatai i LR seimo rinkimus patys užsidirbtų kiekvieną savo rinkėjo balsą.