Nuo šių metų pradžios Mažeikių r. PK dėl smurto šeimoje jau pradėta 15 ikiteisminių tyrimų

Nuo metų pradžios, kai galioja Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas, Mažeikių rajono policijos komisariate užregistruota 19 pranešimų apie galimą smurtą artimoje aplinkoje.

Nustačius smurto artimoje aplinkoje atvejus, pradėta 15 ikiteisminių tyrimų dėl fizinio smurto.

 

Pagal Mažeikių rajono policijos komisariato statistiką, pradėtuose ikiteisminiuose tyrimuose didžiausią dalį nukentėjusiųjų nuo smurto sudaro moterys – 12, nepilnamečiai – 1, vyrai – 2.

 

Ikiteisminiai tyrimai buvo pradėti remiantis Baudžiamojo kodekso straipsniais dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.

 

10-iai smurtautojų taikytos sankcijos pagal Lietuvos Respublikos Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo 5 str. 1 d. 1 ir 2 p. ( 1p.- įpareigojimas smurtautojui laikinai išsikelti iš gyvenamosios vietos, jeigu jis gyvena su smurtą patyrusiu asmeniu; 2 p.- įpareigojimas smurtautojui nesiartinti prie smurtą patyrusio asmens, nebendrauti, neieškoti ryšių su juo.).

 

Policija dar kartą atkreipia dėmesį, kad 2011 m. gruodžio 15 d. įsigaliojęs Lietuvos Respublikos Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje Įstatyme nustatyta, kad smurtas artimoje aplinkoje priskiriamas prie visuomeninę reikšmę turinčių veikų, todėl, nustačius smurto artimoje aplinkoje faktą, pradedamas ikiteisminis tyrimas nepriklausomai nuo to, gautas nukentėjusiojo skundas ar ne.

 

Taip pat siekiant apsaugoti smurtą patyrusį asmenį, teismas smurtautojui gali skirti įpareigojimus: laikinai išsikelti iš gyvenamosios vietos, jeigu gyvena kartu su smurtą patyrusiu asmeniu ir nesiartinti prie smurtą patyrusio asmens, nebendrauti ir neieškoti ryšių su juo.

 

Šio įstatymo paskirtis – ginti asmenis nuo smurto artimoje aplinkoje, kuris dėl jo žalos visuomenei priskiriamas prie visuomeninę reikšmę turinčių veikų, greitai reaguoti į iškilusią grėsmę, imtis prevencijos priemonių, taikyti apsaugos priemones ir teikti tinkamą pagalbą.

 

Įstatymas numato atsakomybę smurtautojui, kuris padaręs žalos žmogaus sveikatai, turtui, aplinkai, taip pat padaręs neturtinę žalą, privalo ją atlyginti smurtą patyrusiam asmeniui Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Taip pat numatyta atsakomybė už melagingą pranešimą, jei asmuo, melagingai pranešęs apie smurtą artimoje aplinkoje ar piktnaudžiavęs smurtą patyrusio asmens teisėmis, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Mažeikių raj. PK informacija

 

{parasas}