Dėl smurto artimoje aplinkoje – 1 149 ikiteisminiai tyrimai

Įsigaliojus Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymui, per mėnesį, nuo 2011 m. gruodžio 15 d. iki 2012 m. sausio 16 d. policijoje užregistruoti 3 483 pranešimai apie galimą smurtą artimoje aplinkoje.

Nustačius smurto artimoje aplinkoje atvejus, pradėti 1 149 ikiteisminiai tyrimai. 326 atvejais buvo atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą. Pradėtuose ikiteisminiuose tyrimuose didžiausią dalį nukentėjusiųjų nuo smurto sudaro moterys – 936, nepilnamečiai – 113, vyrai – 94.

 

Pradėtuose ikiteisminiuose tyrimuose, susijusiuose su smurtu artimoje aplinkoje, 839 įtariamieji yra vyrai, 46 įtariamosios yra moterys, 3 įtariamieji yra nepilnamečiai.

 

Dažniausiai ikiteisminiai tyrimai buvo pradėti remiantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (Žin., 2000, Nr. 89-2741, 2012, Nr. 5-138) 140 str. (fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas) – 784 atvejai, 145 str. (grasinimas nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimas) – 322 atvejai, 138 str. (nesunkus sveikatos sutrikdymas) – 53 atvejai. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 129 str. (nužudymas) buvo pradėti du ikiteisminiai tyrimai, susiję su smurtu artimoje aplinkoje.

 

PD prie LR VRM informacija

 

{parasas}