Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro darbuotojai Mažeikiuose pristatė naujas knygas

2011 metus Lietuvos Respublikos Seimas yra paskelbęs Laisvės gynimo ir didžiųjų netekčių atminimo metais. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (LGGRTC) šiemet išleido keletą naujų knygų, skirtų žuvusiems laisvės gynėjams bei tremtiniams atminti.

Lapkričio 29 dieną Mažeikių viešojoje bibliotekoje LGGRTC Atminimo programų skyriaus vyriausioji programų specialistė Rūta Trimonienė pristatė šiais metais išleistą rezistencijos atlasą „Vakarų Lietuvos partizanų sritis“.

 

Šios knygos pristatymai, prasidėję pavasarį nuo Radviliškio, jau baigia apkeliauti visą Vakarų Lietuvą. Tai enciklopedinis leidinys, kuriame pateikiama išsami informacija apie Vakarų Lietuvos srities Kęstučio, Prisikėlimo ir Žemaičių apygardų partizanų kovas, jų žūties vietas ir aplinkybes.

 

Atlasas iliustruotas žemėlapiais, nuotraukomis. Jo pristatymą papildė ir ekrane demonstruotas filmas „Partizaninis karas Lietuvoje 1944-1953 m.“ Apie naują LGGRTC išleistą atsiminimų knygą „Tremties dienoraščiai. Bliūdžių šeimos istorija“ pasakojo šio centro Istorinių tyrimų programų skyriaus specialistė Monika Kareniauskaitė. Išlikusiuose Teodoros Akvilinos Bliūdžiuvienės ir jos dukters Akvilės Petronėlės Bliūdžiūtės tremties metų dienoraščio puslapiuose atsispindi tragiškas šios šeimos likimas. Knyga iliustruota nuotraukomis, kurios buvo demonstruojamos renginio metu ekrane.

 

Už pagalbą renkant medžiagą ir organizuojant šių knygų pristatymus LGGRTC darbuotojos dėkojo Mažeikių rajono savivaldybės specialistei Eugenijai Kupliauskienei, Lietuvos politinių kalinių sąjungos Mažeikių skyriaus pirmininkui Albertui Ruginiui, Mažeikių viešajai bibliotekai.

 

Renginyje dalyvavę mažeikiškiai turėjo galimybę įsigyti naujų LGGRTC knygų, kuriomis prekiavo Leidybos skyriaus vyriausioji vadybininkė Rima Alejūnienė bei susipažinti su ekrane rodomais Respublikinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ vaikų piešiniais.

 

Mažeikių rajono viešosios bibliotekos informacija

 

{parasas}