Šiandien minima Tarptautinė studentų diena

1941 m. Londone vykusiame tarptautiniame studentų susitikime prieš fašizmą nuspręsta lapkričio 17-ąją laikyti Tarptautine studentų diena.

1939 m. lapkričio 17-ąją Čekoslovakijoje vyko studentų pasipriešinimas prieš vokiečių okupaciją. Tą dieną daug studentų buvo areštuota ir sušaudyta, o daugiau nei 1000 jų išsiųsta į koncentracijos stovyklas.

Šią dieną siekiama suvienyti viso pasaulio studentus, nepaisant rasės, kalbos ir tradicijų. Skatinama rengti studentiškus koncertus, švęsti studentiškosios visuomenės šventę.

 

Keli anekdotai apie studentus.

 

Ateina studentas į valgyklą ir prašo:
– Man dvi dešreles ir…
– Ooo, – sako virėja,- šventė?
Studentas susigėdęs:
– Ir septynias šakutes…

 

Kuo studentas panašus į šunį? Kai jų ko nors paklausi, abu labai protingai žiūri.

 

Kalbasi du pagiringi studentai:
– Kas šiandien?
– Trečiadienis.
– Prašyčiau be smulkmenų, žiemos ar vasaros semestras?

 

Šaltinis: day.lt

 

{parasas}