Mažeikių žemėtvarkos skyriaus vedėjas ir savivaldybės direktorius aptarė problemas

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių žemėtvarkos skyriaus vedėjas Zigmantas Šimkus susitiko su Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriumi Broniu Kryžiumi.

Susitikimo metu buvo aptarti Mažeikių žemėtvarkos skyriaus atskirų naudojamų patalpų Laisvės 39 remonto klausimai. Taip pat susitikimo metu buvo apspręstas Mažeikių rajono savivaldybės ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių žemėtvarkos skyriaus pasitarimo organizavimas, siekiant optimizuoti atskirų Savivaldybei svarbių sprendinių priėmimo terminus.

 

Mažeikių žemėtvarkos skyriaus vedėjas supažindino Direktorių su teisės aktų pasikeitimais dėl žemės sklypų formavimo ir įteisinimo (tame tarpe ir panaudai suteikiamų sklypų rajono savivaldybei) Mažeikių rajono kaimo teritorijose. Buvo aptartos galimybės žemėtvarkos skyriui gauti tikslesnę informaciją dėl kitos paskirties teritorijų ribų pagal patvirtintą rajono bendrąjį planą, problemos dėl vietinės reikšmės kelių pločių neatitikimo atskiruose teritorijų planavimo dokumentuose.

 

Mažeikių žemėtvarkos skyriaus informacija

 

{parasas}