Išpažintis

Išpažintis pas kunigą:

– Šventas tėve, nusidėjau…

– Kuo, sūnau mano?

– Paslėpiau žydą per karą ir už tai ėmiau iš jo po 20 dolerių už savaitę.

– Tai nuodėmė, bet kadangi gailiesi, eik, mano sūnau, su taika…

– Ačiū, šventas tėve, bet turiu dar vieną klausimą…

– Klausau, sūnau mano…

– Ar galiu dabar pasakyti tam žydui, kad karas jau baigėsi?