Finikiečių horoskopas

Finikiečių civilizacija laikoma viena paslaptingiausių pasaulyje. Dvasinės šios tautos praktikos žinomos tik iš dalies. Įdomus pats finikiečių požiūris į žmogaus likimą – pavyzdžiui, jie teikė didelę reikšmę tam, kurią savaitės dieną gimė žmogus.

Manyta, kad kiekviena savaitės diena turi tam tikrą paskirtį ir jėgas, veikiančias žmogų jo gimimo akimirką.

Finikiečiai išskyrė 7 ženklus, atitinkančius savaitės dienas.

 

Iluit. Pirmadienį gimusiųjų ženklas. Finikiečiai tikėjo, kad ši diena atsako už visas naujas pradžias, ženklina perspektyvas. Gimusieji pirmadienį gebės kurti naujoves nesiremdami tuo, kas jau padaryta, jie galės žvelgt į ateitį nesigręžiodami atgalios. Šie žmonės laužys įsišaknijusius prietarus ir stereotipus.

 

Ženklo trūkumas – tai, kad šią dieną gimusiems žmonėms gali stigti fundamentalizmo, jie numos ranka į šimtmečiais kurtas tradicijas ir tiesas – o juk ne visos jos pasenę ir neteisingos. Pirmadienį gimusiųjų protas maksimaliai nutolęs nuo visuotinai priimtų klišių ir autoritetų. Deja, ši savybė neretai atveda Iluit ženklo žmones į akligatvį: ten, kur visi kiti pasikliauna pirmtakų patirtimi ir nebekartoja jų klaidų, Iluitai atkakliai eina ir patenka į tuos pačius spąstus, iš kurių ne visada sugeba ištrūkti.

 

Iluit ženklas – tai geležinė valia, skvarbus protas be išankstinių apribojimų, novatoriški siekiai, polinkis rizikuoti ir autoritetų neigimas.

 

Ilatu. Šis ženklas atitinka antradienį. Tą dieną, pasak finikiečių, gimsta kūrėjai, kurie geba patobulinti tai, kas jau sukurta, įneša gaivių idėjų ir įkvepia gyvybės ten, kur viskas atrodo išsemta ir seklu. Ilatu ženklo žmonės gali ypatingai pasireikšti ten, kur galima dirbti su jau turima medžiaga – ją keisti, tobulinti, modernizuoti.

 

Ilatu greitai įgyja nepriekaištingą pradinių žinių fundamentą, žino, kas ir iš ko padaryta, kokie dėsniai galioja, ir, pasinaudodami savo žiniomis, moka sukurti kažką geresnio, pažangesnio. Kitaip nei Iluit, Ilatu valdo ne tik praktines žinias, bet ir teoriją – jie gali sistematizuoti, aprašyti, apskaičiuoti.

 

Pagrindiniai Ilatu bruožai – mąslumas, fundamentalumas, šioks toks ortodoksiškumas, gebėjimas įžvelgti dalykų ir reiškinių esmę.

 

Neigiamos savybės – tas pats ortodoksiškumas, kartais neleidžiantis Ilatu pamatyti naujų galimybių, taip pat užsidarymas savo žinių ir gebėjimų kiaute, užsispyrimas, nenoras keistis.

 

Rachmaniut. Po Rachmaniut ženklu gimusieji į šį pasaulį ateina trečiadieniais. Tai dažniausiai tolimas nuo aukštųjų gebėjimų žmogus, kuris mieliausiai užsiima praktiškais, žemiškais reikalais. Medžioklė, statyba, karyba, – štai Rachmaniut ženklo standartai.

 

Šie žmonės laikomi visuomenės pagrindu, jos krauju. Jie pasikliauna visuotinai priimta ideologija ir standartais, meistriškai juos pritaiko ir įgyvendina kasdienėje praktikoje. Jie įgyvendina kitų sugalvotas idėjas, stato, veikia, dirba vadovaudamiesi schemomis ir instrukcijomis. Tai sąžiningi, į išdavystę nelinkę žmonės. Jiems likimas nenumatęs padaryti didelių atradimų, tačiau gali puikiausiai įveikti kasdienes užduotis, tapti svarbiais visuomenės veikėjais, savo pavyzdžiu raginančiais paklusti visuotinai priimtoms normoms. Puikūs valdininkai, valstybės tarnautojai.

 

Teigiami bruožai – darbštumas, patikimumas, susikaupimas, veiklumas. Prie neigiamų bruožų priskiriamas negebėjimas priimti naujovių, užsiciklinimas duotybėje.

 

Arcajat. Tai gimusieji ketvirtadienį. Arcajat – šviesi, teigiama asmenybė: išbaigta, ryški, šilta, linkstanti prie tobulybės. Tai romantikai ir idealistai. Regėdami tai, kas jau padaryta, jie vertina supantį pasaulį per idealistinę prizmę. Tai fantazuotojų, poetų, muzikantų ženklas. Nors neretai pats Arcajat – tai ir mūza, suteikianti kitiems ženklams kūrybinės energijos, padedantis jiems atsiskleisti, suvokti ir įgyvendinti savo ketinimus.

 

Arcajat – tai vienintelis ženklas, kurį gerbia Iluit, kadangi geba pateikti savo pasaulį kaip dar neregėtą ir nepaprastai įdomų reiškinį – o tai labai artima pačių Iluit nuostatoms.

 

Neigiami bruožai – paviršutiniškumas, lengvabūdiškumas, pernelyg didelė savimeilė.

 

Astarit. Ženklas apjungia gimusiuosius penktadienį. Finikiečiai tikėjo, kad Astarit yra civilizacijos priešai. Regėdami tai, kas sukurta, jie nevertina savo pirmtakų pastangų, save priešpastato esamai tvarkai. Astarit neretai turi tamsių ketinimų, tiki chaosu ir anarchija – esą tai natūrali bet kokios sistemos būsena.

 

Tuo pačiu Astarit ženklo žmonės protingi, charizmatiški, išraiškingi. Jie moka palenkti savo pusėn žmones, užkrečia savo idėjomis. Tai geri lyderiai, puikūs oratoriai, jie išsiskiria ypatingu magnetizmu. Neretai netgi yra įvaldę hipnozės meną.

 

Nepaisant to, kad Astarit užmačios ne pačios geriausios, šie žmonės visuomenei labai naudingi. Prieštaraudami civilizacijai ir visuomenės normoms jie atveria sociume įsisenėjusias žaizdas, parodo neigiamas esamos situacijos puses ir ragina taisyti klaidas, gydyti ligas, kurti tobulesnius visuomeninius mechanizmus.

 

Finikiečiai tikėjo, kad kol dievai siunčia į žemę Astaritus, visuomenė tik gerės ir tobulės, o Astaritų kova su nusistovėjusiomis normomis skatins visuomenės ir civilizacijos raidą.

 

Kotaruit. Šeštadienį gimusieji žmonės nešioja Kotaruit ženklą. Tai gėrio kūrėjai. Jie nekuria civilizacijos, nestato rūmų, nekariauja su visuomene ir netgi netapo paveikslų. Jie kuria reikalingiausią bet kokios civilizacijos vertybę – materialųjį gėrį. Žmonės mielai naudojasi tuo, ką sukūrė Kotaruitai. Tai maitinimosi, paslaugų, materialinių gėrybių ir prabangos prekių gamyba. Šie žmonės tolimi nuo filosofijos, tačiau jie puikiai žino žmonių poreikius, pažįsta jų skonį ir moka pritaikyti savo gebėjimus visuotinei naudai.

 

Kotaruitai dažnai būna geriau materialiai apsirūpinę už kitus ženklus, jie tampa reikšmingais, gerbiamais visuomenės nariais. Jų pašaukimas – suteikti žmonėms kūniškų malonumų, sukurti aplinką, kuri leis mėgautis gyvenimu. Tai praktiški, komunikabilūs, dėmesingi, darbštūs ir išskirtine intuicija apdovanoti žmonės.

 

Neigiamos savybės – merkantilumas, dvasios vertybių nuvertinimas.

 

Rašapuit. Sekmadienį gimusiųjų ženklas. Šių žmonių pašaukimas – ne kurti, prieštarauti ar paklusti, o pažinti žmogiškąjį pradą.

 

Jei visomis kitomis savaitės dienomis gimusiųjų žmonių misija buvo vienaip ar kitaip prisidėti prie civilizacijos ir jos kertinių vertybių kūrimo, tai Rašapuit ženko žmonės orientuoti išskirtinai į pažinimą – jie stebi ir suvokia žmones, jų troškimus, ketinimus, emocijas, fizines organizmo galimybes. Rašapuit tikslas – užtikrinti žmonėms gydymą, tiek kalbant apie jų dvasią, tiek apie kūną. Rašapuit taip pat lemta mokyti kitus gyvenimo išminties, harmonijos su supančiu pasauliu.

 

Tai unikalus ženklas, kurio atstovai pretenduoja į didžiausių civilizacijos šviesuolių laurus. Jie sukurti tam, kad rūpintųsi juos supančio pasaulio dvasine ir fizine sveikata. Tai protingi, tikslūs, santūrūs žmonės. Tiesa, kartais jie stokoja siekių skvarbumo, nepriauga iki aukštų idealų, ta
ip savo ruožtu trukdydami Rašapuit ženklo žmonėms sėkmingai įgyvendinti savąją misiją.

 

Šaltinis: horo.lt

 

{parasas}