Apklausa

UNESCO atliko apklausą – įvairiose pasaulio vietose gyvenantiems žmonėms buvo pateiktas klausimas: „Prašom sąžiningai atsakyti, kokia Jūsų asmeninė
nuomonė apie maisto trūkumą kitose pasaulio šalyse?“

Rezultatai:

Europiečiai nesuprato, kas yra trūkumas.

Afrikiečiai nesuprato, kas yra maistas.

JAV gyventojai nesuprato, kas yra kitos pasaulio šalys.

Kinai ir arabai nesuprato, kas yra asmeninė nuomonė.