Iš Petriuko gyvenimo…

Petriukas parbėgęs iš lauko šaukia:

– Mamyte, o aš šiandien ir vėl senelę mačiau!

– Kiek kartų aš tau sakiau, nekasinėk tokių gilių duobių!