Aktorius kalėjime

Senyvą aktorių teismas nuteisė dviem metams kalėjimo už nekorektišką elgesį su mergaitėmis. Artimas draugas atėjo jį aplankyti ir sako:
– Na, pasakyk sąžiningai, kam tu prisipažinai? Aš gi puikiai žinau, kad tu nekaltas!
– Suprantama, aš nekaltas, – atsakė senas plevėsa, – bet supranti, mano amžiuje tai malonu girdėti…