Lietuvai pagražinti draugija kviečia burtis bendraminčius Mažeikiuose

Praėjusią savaitę Mažeikiuose lankėsi Lietuvai pagražinti draugijos valdybos pirmininkas Juozas Dingelis. Svečias susitikęs su Savivaldybės atstovais prašė pagalbos kuriant minėtos draugijos skyrių Mažeikiuose.

Lietuvai pagražinti draugija įkurta 1921 m. Kaune. Valdyba išrinkta iš šalies šviesuolių: kanauninko J. Tumo-Vaižganto, prof. P. Matulionio, S. Šilingo, E. Kubiliaus, prof. T. Ivanausko ir kt. Draugijos Centro valdybos pirmininku išrinktas J. Tumas-Vaižgantas.

 

Draugija kvietė visos Lietuvos žmones aktyviai veiklai gražinti kraštą, ugdyti jaunąją kartą.

 

Lietuvai pagražinti draugija atkurta 1995 m. Lietuvos šviesuolės Birutės Federavičienės iniciatyva. Garbės pirmininkais buvo šviesios atminties monsinjoras K. Vasiliauskas, poetas Just. Marcinkevičius.

 

Draugija, puoselėdama tautos tradicijas, dirba dviem pagrindinėmis kryptimis: visuomenės dorovės, pilietiškumo, tautinio savitumo ir kultūros ugdymo bei kraštotvarkos, aplinkosaugos, ekologinio švietimo, gamtos ir kultūros paminklų apsaugos.

 

Pritardami vaižgantinės draugijos siekiams ir darbams, mokytojai, moksleiviai, studentai, miškininkai, gamtosaugininkai, inžinieriai, medikai, ūkininkai ir kt. buriasi į Lietuvai pagražinti draugijos skyrius, būrelius ir dirba Lietuvos visuomenės švietimo, jaunimo dorovės ugdymo ir krašto gražinimo darbus.

 

Draugija, pradedant Žemės dienos renginiais, nuo kovo iki spalio mėn., nuolat organizuoja aplinkos tvarkymo, atliekų surinkimo, medelių sodinimo talkas, gamtos ir kultūros paminklų apsaugos ir priežiūros darbus. Nuolatiniai talkininkai yra kariai, studentai ir moksleiviai. Tvarkomos miestų ir gyvenviečių teritorijos, miškai ir parkai, pakelės ir poilsio aikštelės, talkinama atsodinant miškus, įveisiant naujus želdynus. Tęsiamas savanorių, rezistentų kapaviečių ir piliakalnių tvarkymas.

 

Draugijos nariai, kartu su žymiais mokslininkais, aktoriais, rašytojais, meno kolektyvais, aukodami laisvalaikį, organizuoja kultūrinius renginius, konferencijas ir seminarus, sprendžia aplinkosaugos ekologinio švietimo, žmogaus dorovės, tautinės savimonės, jaunimo pilietiškumo ugdymo ir kt. problemas, savo pranešimų ir meninio žodžio įtaiga žadina visuomenės iniciatyvą ir ragina dirbti Tėvynės labui.

 

Pasak J. Dingelio, draugija bendromis pastangomis siekia, kad Lietuvoje būtų kuo daugiau gražių poilsio kampelių, žalių vejų, gražiai sutvarkytų sodybų, o žmonių širdyse daugiau dvasingumo ir meilės Tėvynei, jos gamtai, istorijai, kultūrai.

 

Daugiau informacijos apie Lietuvai pagražinkime draugiją galima rasti www.lpd.lt.

 

Mažeikių rajono savivaldybės administracija kviečia gyventojus, pageidaujančius burtis į Lietuvai pagražinti draugijos skyrių, registruotis šiais Administracijos kultūros skyriaus tel. Nr.: (8 443) 90 677, 90 687, 90 686.

 

Mažeikių rajono savivaldybė, kultūros skyrius

 

{parasas}