Mažeikių rajono savivaldybės vadovai aptarė švietimo sistemos ateities klausimus

Vakar, rugsėjo 28 dieną, Mažeikių rajono savivaldybės vadovų gamybiniame pasitarime aptarti rajono švietimo sistemos ateities klausimai.

Švietimo skyriaus vedėjas Apolinaras Stonkus informavo, kad, nuo 2011 m. liepos 1 d. įsigaliojus naujam Švietimo įstatymui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2011 m. birželio 29 d. priėmus nutarimą Nr. 768 „Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo patvirtinimo“, Mažeikių rajono, kaip ir visos Lietuvos, švietimo sistemos vėl laukia nauji pokyčiai.

 

Vyriausybės nutarimas įpareigoja Savivaldybės administraciją iki 2012 m. vasario 1 d. paruošti ir Taryboje patvirtinti Mažeikių rajono bendrojo lavinimo mokyklų tinklo planą 2012-2015 metams.

 

Šiam dokumentui parengti iš Tarybos, Savivaldybės administracijos, mokyklų vadovų ir socialinių partnerių atstovų bus sudaryta darbo grupė. Švietimo skyrius koordinuos šios grupės veiklą, analizuos ir apibendrins atliktą darbą  bei pateiks plano projektą Tarybai svarstyti.

 

„Darbo grupės, kuri bus sudaryta Administracijos direktoriaus įsakymu, Švietimo skyriaus specialistų, mokyklų bendruomenių laukia rimtas darbas – susitikimai, diskusijos siekiant, kad naujai parengtas Bendrojo lavinimo mokyklų pertvarkymo planas kiek galima labiau tenkintų visas suinteresuotas puses“, – sakė A. Stonkus.

 

Vedėjo nuomone, nepopuliarių sprendimų vargu ar bus išvengta, nes mažėjantis mokinių skaičius įneša korektūras į daugelio mokyklų gyvenimą.

 

„Tačiau pats sunkiausias uždavinys bus mokytojų perkvalifikavimas ir įdarbinimas mažėjant mokinių skaičiui ir uždarant vieną ar kitą mokyklą. Kita problema – kokybiškas mokinių pavėžėjimas, kurį Savivaldybės administracija turės spręsti priimant sprendimus dėl mokyklų tolesnio darbo. Beje, būtina prisiminti, kad Vyriausybės nutarimai ne svarstomi, o vykdomi“, – kalbėjo Švietimo skyriaus vadovas.  

 

Mažeikių rajono savivaldybė, ryšių su visuomene skyrius

 

{parasas}