Tave stebi Jėzus

Įeina naktį vagis į butą ir eidamas girdi, kaip kažkas jam sako:

– Tave stebi Jėzus.

Jis paeina toliau ir vėl girdi:

– Tave stebi Jėzus.

Tada vagis pamato papūgą, kuri jam ir vėl sako:

– Tave stebi Jėzus.

Vagis klausia papūgos:

– Kas tu?

– Aš Mozė.

– Koks kvailys tave taip pavadino?

– Tas pats, kuris kovinį šunį Jėzumi pavadino.