Pirmąjį pusmetį „ORLEN Lietuva“ finansiniai rezultatai ir veiklos efektyvumas nuosekliai didėjo

Pirmojo 2011 m. pusmečio „ORLEN Lietuva“ pelnas iki palūkanų ir mokesčių atskaitymo (EBIT) sudarė 69 mln. JAV dolerių (USD). Pernai per tą patį laikotarpį EBIT siekė 4 mln. USD.

Per pirmuosius šešis šių metų mėnesius bendrovė uždirbo 61 mln. USD grynojo pelno, o 2010 m. pirmąjį pusmetį patyrė 42 mln. USD grynojo nuostolio. Veiklos piniginiai srautai 2011 m. pirmąjį pusmetį siekė 249 mln. USD, tuo tarpu 2010 m. pirmąjį pusmetį – 82 mln. USD. Grynoji skola sudarė 63 mln. USD ir buvo 330 mln. USD mažesnė nei 2010 m. pirmąjį pusmetį.

 

Antrąjį šių metų ketvirtį „ORLEN Lietuva“ EBIT siekė 16 mln. USD. Prieš metus per tą patį laikotarpį EBIT sudarė 18 mln. USD. Lyginant 2011 m. antrąjį ketvirtį su pirmuoju šių metų ketvirčiu, EBIT sumažėjo 37 mln. USD Tam didžiausios įtakos turėjo sumažėjusios perdirbimo maržos ir pasaulinių naftos produktų kainų svyravimai.

 

Nepaisant itin didelės konkurencijos, 2011 m. pirmąjį pusmetį „ORLEN Lietuva“ pavyko padidinti užimamą vietinės rinkos dalį ir, lyginant su 2010 m. pirmuoju pusmečiu, 17 proc. padidinti pardavimus Baltijos šalyse. Be to, dėl aktyvesnių veiksmų Vakarų ir Rytų rinkose, produktų pardavimų apimtys pasiekė 4,3 mln. tonų, tai yra 13 proc. daugiau nei prieš metus per tą patį laikotarpį.

 

„Pirmuosius šešis šių metų mėnesius mūsų veiklos efektyvumo rodikliai ir finansiniai rezultatai buvo geresni. Tačiau ekonominė situacija pasaulio rinkose vis dar išlieka neprognozuojama. Atsižvelgdami į bendrovės strategiją, didžiausią dėmesį skiriame pardavimų apimčių bei veiklos efektyvumo didinimui“, – sako „ORLEN Lietuva“ generalinis direktorius Ireneusz Fąfara.

 

Pirmąjį šių metų pusmetį „ORLEN Lietuva“ sugrąžino likusią 181 mln. USD paskolą Lietuvos Respublikos Vyriausybei, pasiskolinusi lėšų iš „PKN ORLEN“. Tai leis sumažinti bendrovės finansines išlaidas.

 

Kovo-balandžio mėnesiais „ORLEN Lietuva“ sėkmingai atliko 18 dienų trukmės remontą.

 

Per pirmuosius šešis mėnesius bendrovės „ORLEN Lietuva“ naftos produktų gamykla dirbo 85 proc. pajėgumu ir perdirbo 4,3 mln. tonų naftos. Tai  yra 8 proc. daugiau nei 2010 m. pirmąjį pusmetį. Tuo pačiu metu 0,7 procentinio punkto pagerėjo kuro sunaudojimo savoms reikmėms ir gamybos nuostolių rodiklis bei 0,5 procentinio punkto išaugo šviesiųjų naftos produktų išeiga.

 

Antrąjį šių metų pusmetį „ORLEN Lietuva“ daugiausia dėmesio skirs efektyvumo didinimo projektų įgyvendinimui, naujų rinkų plėtrai ir rengsis naftos produktų gamyklos kapitaliniam remontui.

 

„ORLEN Lietuva“ viešųjų ryšių direktorės informacija

 

{parasas}