Liepos mėnesį Mažeikių rajone vandens kokybė nebuvo tiriama

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras informuoja, kad liepos mėnesį tirtų maudyklų vanduo buvo švaresnis lyginant su birželio mėnesiu. Pagal maudyklų stebėjimų rezultatus nustatyta, kad liepos mėnesį, lyginant su birželio mėnesiu, mažiau tirtų maudyklų neatitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimų, ir tai sudarė tik 2,9 proc. visų tirtų maudyklų.

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Maudyklų vandens kokybės 2009-2011 metų stebėsenos programą, buvo stebėta 91,4 proc. šios programos priede pateiktų maudyklų.

 

Liepos mėnesį švariausi maudyklų vandenys buvo pajūryje, Alytaus, Marijampolės, Šiaulių, Tauragės, Utenos ir Vilniaus apskrityse esančiose maudyklose.

 

Maudyklų vandens kokybė vertinama pagal 2 mikrobiologinius parametrus: žarninius enterokokus ir žarnines lazdeles. Atsižvelgiant į higienos normos reikalavimus, žarninių enterokokų turi būti ne daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens, o žarninių lazdelių – ne daugiau kaip 1000/100 ml vandens.

 

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybės“ maudyklų vandens kokybės stebėsenos nuostatomis, nustačius trumpalaikę taršą, per 72 valandas turi būti paimtas papildomas mėginys vandens kokybės tyrimams atlikti, kuris patvirtintų taršos įvykio pabaigą ir sekantis mėginys – praėjus 7 dienoms po trumpalaikės taršos pabaigos. Institucija, atsakinga už paplūdimio administravimą, turi užtikrinti, kad maudymosi sezono metu informacija visuomenei paplūdimyje būtų skelbiama aktyviai ir operatyviai, laikantis higienos normos 2 priedo nuostatų.

 

Apibendrinant gautus liepos mėnesio maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatus, norime atkreipti dėmesį, kad vandens kokybė neatitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ mikrobiologinių parametrų reikalavimų: liepos 11 d. buvo nustatytas didesnis negu leidžiama higienos normoje žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml vandens Panevėžio miesto „Ekrano“ gamyklos maudykloje – 1,6 karto, liepos 12 d. Biržuose Širvėtos ežero Jaunimo parko maudykloje – 1,3 karto, liepos 19 d. Ariogaloje Dubysos upėje ties Dainų slėniu – 1,3 karto, liepos 21 d. Plungės raj. Platelių ežero Platelių miestelio maudykloje – 1,4 karto.

 

Taip pat nustatytas daugiau nei leidžiama higienos normoje žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml vandens poilsio zonose Jonavos raj. Taurastos tvenkinyje (liepos 5; 8 15 ir 22 d.), Šilutės raj. Kuršių mariose (liepos 20 d.), Plungėje Babrungo upėje ties Vandentiekio g. (liepos 7 ir 21 d.), Kauno raj. Dubysoje ties Patiklių kaimu (liepos 27 d.), o Jurbarke Nemuno upėje (liepos 2 d. ) aptikta salmonelių.

 

Liepos mėnesio antros pusės maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatų kol kas nėra gauta iš Marijampolės, Vilkaviškio, Šakių, Kalvarijos, Radviliškio, Šilalės, Zarasų rajonų ir Vilniaus miesto, nes tyrimai atliekami paskutinėmis mėnesio dienomis.

 

Kaip ir birželio mėnesį, vandens kokybė liepą nebuvo tirta šiose maudyklose: Alytaus apskrities Druskininkų mieste Avirio ežere, Eglės sanatorijos, Kauno apskrities Prienų raj. Jiezno, Guosto ežeruose, Klaipėdos apskrities Palangos mieste Palangos karjere, Šilalės raj. Jūros upėje ties Didkiemiu, Balsių, Nevočių tvenkiniuose, Mažeikių raj. Plinkšių ežere ir Ventos upėje.

 

{alfa2}