Mažeikių policija informuoja apie 2010 m. gruodžio 2 d. priimto Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo taikymą

Š. m. balandžio 1 d. įsigaliojus 2010 m. gruodžio 2 d. priimtam Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymui pasikeitė dokumentų pateikimo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir šių dokumentų nagrinėjimo tvarka.

Vis dar pasitaiko atvejų, kai asmuo, sulaukęs 18 metų, gyvenantis Lietuvos Respublikoje, iki šio įstatymo įsigaliojimo nėra įgijęs Lietuvos Respublikos pilietybės ir neturi galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento.

Pagal Pilietybės įstatymo 9 straipsnio nuostatas prie prašymo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo, asmuo privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 

Tokiu atveju pirmiausia reikalinga išspręsti tokio asmens teisėto buvimo Lietuvos Respublikoje klausimą, t. y. leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo klausimą, jeigu toks asmuo gali įrodyti iki 1940 m. birželio 15d. turėtą Lietuvos Respublikos pilietybę arba tai, kad yra tokio asmens palikuonis.

 

Pilietybės įstatymo 45 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad iki 2013 m. sausio 1 d. toks asmuo turi teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę ir jo prašymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, išduodamas teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimas.

 

Tai reiškia, kad teisės aktų nustatyta tvarka, toks asmuo Migracijos poskyriui turėtų pateikti prašymą išduoti leidimą gyventi ir prašymą išduoti teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimą bei reikiamus dokumentus. Sprendimus dėl šių dokumentų išdavimo priima Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

 

Atkreipiame dėmesį, kad asmenys, kuriems daugiau nei 18 metų ir kurie nėra įgiję Lietuvos Respublikos pilietybės, nepraleistų ir šiame Pilietybės įstatyme nustatyto termino, t. y. 2013 m. sausio 1 d., įgyti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 

Telšių APVK Mažeikių RPK, Migracijos poskyrio informacija

 

{parasas}