Kaip elgtis tualete

Valytoja firmoje, užsiimančioje informacinėmis technologijomis:

– Ar iš jūsų kas nors moka naudotis kompiuteriu?

Visi darbuotojai tarpusavyje pašaipiai susižvalgo ir vienu balsu atsako:

– Cha… Taip!

– Tai klausykit, ožiai, „Google“ paieškoje įrašykite frazę „kaip elgtis tualete“!