Registrų centras užbaigė pagrindinį Mažeikių ir Telšių filialų sujungimo etapą

Dauguma Registrų centro darbuotojų (41 iš 46) tęs darbą Mažeikių padalinyje po pertvarkos, kurios metu šio miesto Registrų centro filialas bus prijungtas prie Telšių padalinio ir taps Telšių filialo Mažeikių skyriumi.

Registrų centro administracija patikina: po vidinių įmonės struktūros pokyčių Mažeikių gyventojams ir verslininkams teikiamų paslaugų kokybė pagerės.

 

Pasiūlymai tęsti darbą Telšių filiale išsaugant nenutrūkstamą darbo stažą ir visas socialines garantijas įteikti 41-am iš 46-ių prijungiamo Mažeikių filialo darbuotojui. Visi pasiūlymus gavę darbuotojai pasirašė sutinką su naujomis darbo sąlygomis.

 

Po konsultacijų su prijungiamo Mažeikių filialo vadovu dėl nepakankamos kvalifikacijos ar suėjusio pensinio amžiaus tęsti darbą Telšių filiale nepakviesti trys kadastro darbuotojai – jiems įteikti pranešimai apie darbo sutarties nutraukimą.

 

Dar vieną darbuotoją, informacinių technologijų specialistą, po bandomojo laikotarpio ketinama įdarbinti Vilniuje įsikūrusiame Registrų centro centriniame padalinyje. Pranešimas apie darbo sutarties nutraukimą įteiktas ir ligšioliniam Registrų centro Mažeikių filialo direktoriui Alfonsui Pakamaniui.

 

Registrų centro Mažeikių filialo personalo klausimas laikytas svarbiausiu ir atsakingiausiu valstybės įmonės teritorinio klientų aptarnavimo tinklo optimizavimo etapu, po kurio Mažeikių padalinio prijungimas prie Telšių filialo tapo negrįžtamas.

 

Dėl darbo sąlygų su kiekvienu Mažeikių padalinio darbuotoju kalbėtasi atskirai, šį procesą stebėjo ir į darbuotojams kilusius klausimus atsakė Registrų centro administracijos atstovai bei specialiai šiam atvejui į Mažeikius deleguotas įmonės Darbo tarybos narys.

 

Registrų centro vadovai patikina, kad iki šių metų spalio 1 d. užbaigus Mažeikių ir Telšių filialų sujungimą mažeikiškiams teikiamų valstybės įmonės paslaugų kokybė nesuprastės. Priešingai – optimizavus teritorinių padalinių struktūrą ir sumažinus jų administravimo kaštus Registrų centras taps lankstesnis ir jautresnis klientų poreikiams.

 

Mažeikiai – ne vienintelis miestas, kurį palies Registrų centro teritorinio klientų aptarnavimo padalinių tinklo pertvarka. Didžiosios dalies paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę ir netolygus nekilnojamojo turto rinkos bei verslo aktyvumas regionuose jau pastūmėjo Registrų centrą panaikinti nuostolingus klientų aptarnavimo padalinius Kalvarijoje, Kazlų Rūdoje ir Rietave.

 

Po dabartinio pertvarkos etapo Registrų centras turės 10 filialų buvusiuose apskričių centruose ir 36 skyrius kitų rajonų centruose. Neatmetama galimybė, kad ateityje Registrų centro klientų aptarnavimo padalinių skaičius dar sumažės panaikinant skyrius, kuriuose klientų srautas neviršija 30 užsakymų per dieną.

 

VĮ Registrų centro informacija

 

{parasas}